Topical

110 of 83 items

หัวข้อ: พระคุณสำหรับความอับอายและความสำเร็จของผม ผู้บรรยาย: คุณ เดวิด ชาน 13th Marcg 2022

by

เทศนา พวกเราหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความอับอาย เราสามารถละอายใจในรูปลักษณ์ของเราอดีตงานของเรา ลูกๆ หรือคู่สมรสของเราเป็นต้น เพราะความอัปยศนี้ เราจึงอยากซ่อนตัว เมื่อเราไตร่ตรองเราจะค้นพบว่ามีพระคุณสําหรับทั้งความอับอายและความสําเร็จของเรา เมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก วิญญาณที่เปลือยเปล่าจะปลอดภัยและไม่รู้สึกอับอาย (ปฐมกาล 2:25- เขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอาย) คําว่า “ความอัปยศ” เริ่มต้นอย่างไร เมื่อเราไม่ฟังพระเจ้าและวิญญาณเปลือยกายไม่ปลอดภัยและรู้สึกอับอาย ความเปลือยเปล่า=ความอ่อนแอ=ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คน=รู้สึกอับอาย อัปยศ= บูช =ล้มเหลวในความหวังและความคาดหวัง น่าอาย เพื่อไม่ให้รู้สึกละอาย เราต้องควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรารอบข้าง คุณรู้เรื่องราวของซินเดอเรลล่าหรือไม่ เธอต้องกลับก่อนเที่ยงคืนเนื่องจากเธอเปลี่ยนไปเป็นคนเดิมในตอนนั้น เธอจำเป็นต้องควบคุมข้อมูล มิฉะนั้น จะเห็นร่างที่แท้จริงของเธอ ในเรื่อง Frozen เนื้อเพลงของเพลงประกอบเรื่องหลักคือ “อย่าให้พวกเขาเข้ามา อย่าให้พวกเขาเห็น เป็นผู้หญิงที่ดีที่คุณต้องเป็น ซ่อนไว้ ไม่รู้สึก อย่าให้รู้” วิญญาณที่เปลือยเปล่าจำเป็นต้องซ่อนตัวเพื่อจัดการกับความละอาย ถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นใคร คุณอาจจะไม่ชอบฉัน ทำไมวิญญาณที่เปลือยเปล่าจึงต้องซ่อน เป็นเพราะ “อุงเกรซ” “อุงเกรซ” คืออะไร สังคมมนุษย์ดำเนินไปด้วยความไร้ระเบียบ มันจัดอันดับคนยืนกรานให้และคืนความเป็นธรรม เกรซไม่ยุติธรรมจริงๆ มีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับความละอาย พระคุณคืออะไร พระคุณคือของประทานจากความโปรดปรานของพระเจ้าที่ไม่สมควรได้รับ ‘พระคุณ’ หมายความว่าไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทําได้เพื่อทําให้พระเจ้ารักผมมากขึ้น […]

Title: Christmas Reminders by Rev. Dr. Patrick Lau – 12th December 2021

by

Christmas is celebrated around the world with a happy mood. What is Christmas all about? Christmas is about Joy in Jesus. What does Christmas remind us of God is faithful as He fulfilled His Promise through Jesus Christ. Luke 2:9-11 And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the […]

หัวข้อ: เตือนความจําคริสต์มาส วิทยากร: คุณ เรฟ แพทริค เลา – 12th December 2021

by

คริสต์มาสมีการฉลองทั่วโลกด้วยอารมณ์ที่มีแต่ความสุข คริสต์มาสเกี่ยวกับอะไร คริสต์มาสเป็นเรื่องของความปีติในพระเยซู คริสต์มาสเตือนเราถึงอะไร พระเจ้าสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ทรงทำตามคำสัญญาของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ลูกา 2:9-11 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบพวกเขาทำให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนัก 10แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรานำข่าวดีมา เป็นความเปรมปรีดิ์ใหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวง 11ในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่าน พระองค์คือพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อิสยาห์ 7:14 ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่าน คือหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และจะเรียกบุตรนั้นว่าอิมมานูเอล อิสยาห์ 9:6-7 ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา และเขาจะได้รับการขนานนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” 7การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้น จะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุด พระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์ และอาณาจักรของดาวิด ทรงสถาปนาและผดุงอาณาจักรนั้นไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม ตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดร์ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้น ที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จ อิสยาห์ 55:11 ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น มันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามที่เราปรารถนา และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ บางทีพวกเราบางคนอาจกำลังรอให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาหรือคำพยากรณ์ที่พูดถึงคุณ พระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอและพระวจนะของพระองค์จะเกิดขึ้นเสมอ พระเจ้าทรงมีไหวพริบ สดุดี 50:9-12 เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า หรือแพะจากคอกของเจ้า 10เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน […]

หัวข้อ: การต่อสู้เพื่อคุณค่าและความยิ่งใหญ่ในตนเอง (ลูกา 9:46-56) วิทยากร: คุณ เดวิด ชาน

by

คุณค่าของมนุษย์มักจะวัดจากสิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับคุณ คุณค่าในตนเองของคุณมักจะเชื่อมโยงกับพลังภายในความสัมพันธ์ ยิ่งคุณอยู่ในโครงสร้างอำนาจมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีค่าในสายตาของผู้คนมากขึ้นเท่านั้น มีอำนาจมากกว่าก็อยู่บนสุด และอำนาจน้อยที่สุด – ก็อยู่ต่ำสุด 46เกิดการโต้เถียงกันในหมู่สาวกว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุด 47พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขา จึงทรงนำเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนอยู่ข้างพระองค์ 48แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา และผู้ที่ต้อนรับเรา ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา เพราะผู้เล็กน้อยที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งปวง ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ความกระหายในคุณค่าตนเอง และความยิ่งใหญ่ ใน ลูกา 9:46 การโต้เถียงกันในหมู่สาวก ใน ลูกา 9:46 พวกเขาโต้เถียงกันเรื่องความยิ่งใหญ่ การโต้แย้ง = ความคิดที่เริ่มต้นด้วยความคิด นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความคิดของคุณ ใครๆก็อยากเก่ง คุณค่านั้นรู้สึกลึกลงไปในจิตวิญญาณของเรา สดุดี 8:5 เตือนเราว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย และสวมมงกุฎเราด้วยความสง่าราศีและเกียรติ สดุดี 57:8 “ปลุกจิตวิญญาณของเรา (คําว่าพระสิริ – ภาษาฮีบรู) คุณและผมอยู่ในการแสวงหาพระสิริ ความสง่าราศี และเราจะไม่มีวันรู้สึกดีพอ เพราะเราต่อสู้กับ คุณค่าในตนเอง เราจึงต้องควบคุมตนเองได้เนื่องจากความไม่มั่นคงภายใน แต่เราควบคุมชีวิตเราไม่ได้ ปิรามิดแห่งอํานาจ: ยิ่งคุณไปสูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องดิ้นรนต่อสู้กับอำนาจมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างของการต่อสู้กับอำนาจ: […]

Title: The New Passion by Liu Yang – 14.11.2021

by

This is the second sermon of the series: He will make all things new. Last week pastor Klein talked about new life, which includes accepting the calling to do God’s work, paying the costs of following Jesus, and letting go of the customs of our old ways. This week I titled my sermon new passion. […]

หัวข้อ: ความหลงใหลใหม่ ดย: หลิว หยาง – 14.11.2021

by

นี่คือพระธรรมเทศนาที่สองของชุด: พระองค์จะทรงสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศิษยาภิบาลไคลน์พูดถึงเรื่องชีวิตใหม่ ซึ่งรวมถึงการยอมรับการทรงเรียกให้ทํางานของพระเจ้า ต้นทุนในการติดตามพระเยซู และละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบเก่าของเรา สัปดาห์นี้ผมตั้งชื่อพระธรรมเทศนาเรื่องความหลงใหลใหม่  เมื่อผมกำลังเตรียมคําเทศนาภาพของกองไฟก็เข้ามาในใจของผม  มีหลายครั้งที่เราเต็มไปด้วยความหลงใหลเหมือนไฟ บางครั้งไฟของเราตายเพราะความกังวลของชีวิต บางครั้งก็ลดน้อยลงเพราะคนที่มาด้วยกันก็เทน้ำราดลงไป  เช่นเดียวกับกองไฟ พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนความปรารถนาที่จะรับใช้ด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อพระองค์เช่นเดียวกับกองไฟ     [พระคัมภีร์ที่สําคัญ] 2 ทิโมธี 1:6-7  พราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้น จงทำให้รุ่งเรืองขึ้น 7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา   คำภาษากรีกสำหรับ “ปลุกระดม” มักใช้ในบริบทของไฟ ดังนั้นพระคัมภีร์ฉบับอื่นจึงแปลข้อนี้ว่า “ให้ไฟลุกโชน (HCSB)” “จุดไฟให้ของประทานฝ่ายวิญญาณ (CSB)” และคำแปลที่ผมชอบคือ  “พัดเข้าสู่เปลวไฟ ของประทานจากพระเจ้า (ESV, NLT)” นี่คือข้อความที่ผมมีสำหรับเราในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคริสตจักรในปีหน้า ซึ่งก็คือการก้าวออกไป ดูแลชีวิตของเรา ปลุกเร้าความรักครั้งใหม่ให้กับพระเจ้า และจุดไฟให้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา นี่อาจหมายถึงสิ่งต่างๆ สำหรับพวกเราที่แตกต่างกันในวันนี้ บางทีพวกเราบางคนที่นี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากพอในการเดินฝ่ายวิญญาณของเรา หรือบางทีพวกเราบางคนที่นี่อาจไม่รู้สึกถึงความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าแบบเดียวกันอีกต่อไป เมื่อเทียบกับเมื่อเรามาหาพระคริสต์ครั้งแรก     แผนขั้นตอนดำเนินการสำหรับวันนี้คือ: ปลุกความหลงใหลครั้งใหม่ให้เกิดขึ้นใน การอธิษฐาน   […]

Title: The New Life by Pastor Klein – 07.11.2021

by

Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. 2 Then I, [a]John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. 3 And I […]

หัวข้อ: ชีวิตใหม่ โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ – 07.11.2021

by

1และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว 2ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์ คือเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ นครนี้ได้รับการตระเตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวแต่งกายงดงามรอรับผู้เป็นสามี 3และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า “บัดนี้ที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตกับพวกเขา เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์ และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของพวกเขา 4พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย หรือการคร่ำครวญ หรือการร่ำไห้ หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว” 5พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นตรัสว่า “เรากำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่!” และตรัสอีกว่า “จงเขียนสิ่งนี้ลงไปเพราะข้อความเหล่านี้เที่ยงแท้และเชื่อถือได้” -วิวรณ์ 21:1-5  เราชอบของใหม่, โทรศัพท์ใหม่, บ้านใหม่ แล้วตัวตนใหม่ล่ะ? มีพื้นที่ในชีวิตของคุณตอนนี้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่   มีสันติสุขมากขึ้นหรือไม่  มีความสุขมากขึ้นหรือไม่ มีความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ดีขึ้นรือไม่ อะไรที่หยุดเราไว้ เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบความสะดวกสบายของการเปลี่ยนแปลง ความไม่สะดวกในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เหมือนคนกับเหงา แต่ยังบอกตัวเองว่าเราไม่ต้องการเพื่อนอยู่ดี เมื่อสิ่งต่าง ๆ คุ้นเคยมันยากที่จะเปลี่ยนแปลง เราทุกคน ต้องการ ชีวิตใหม่ แต่ถ้าไม่มีความไม่สะดวกหรือความรู้สึกไม่สบายที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะต่อต้านมัน เราทุกคนต้องการที่จะควบคุม ทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเรา หรือเราเปลี่ยนแปลงตนเองโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราต้องยืนหยัดในกระบวนการเปลี่ยนแปลง และข่าวดีก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด   ชีวิตใหม่   ลูกา 5:1-39   สิ่งที่เราทําเมื่อเราแก่ตัวลงคืออะไร? บุคคลนั้นจะแก่ชราทั้งๆ ที่อายุมากเมื่อเขา/เธอถูกกำหนดในทางของตน […]