Topical

110 of 69 items

หัวข้อ: เมื่อทุกอย่างได้พูดไปหมดแล้ว (2พงศ์กษัตริย์ ) โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ – 10ตุลาคม 2021

by

คุณเคยติดแหง็กมาก่อนหรือไม่? (ในลิฟท์? ฝน การจราจร?) เคยติดอยู่ในชีวิตของคุณมาก่อนไหม    ผมเคยติดอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในสถานการณ์การถอยกลับ  ผมเคยไม่มีงานทํา  ผมเคยถูกชักจูงให้ตั้งคริสตจักรและมีสมาชิกเพียง 3 คนเท่านั้น    ผมไม่มีคำตอบทั้งหมด แต่สิ่งเดียวที่ผมทำคือยึดมั่นในองค์พระเยซูผู้เป็นที่รักของเรา มาดูพระคัมภีร์กันทั้งเอลีชาและกษัตริย์โยอาช (2 พงศ์กษัตริย์ 13:14 ถึง 20)    กษัตริย์โยอาชคือใคร?    เรื่องราวเริ่มต้นด้วยอาณาจักรที่ถูกแบ่งแยกซึ่งอิสราเอลอยู่ทางเหนือและยูดาห์อยู่ทางใต้ เอลีชาเป็นผู้นำในรัชกาลของกษัตริย์เยฮู กษัตริย์โยอาชเป็นบุตรของเยโฮอาหาส  ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกัน    แผนงาน:  วางใจในพระเจ้าเพราะว่านิรันดรของเราอยู่ในพระองค์  หันไปหาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและมีเมตตา  ดูแลสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะเราจะไม่เสียใจกับมัน      ประเด็นที่ 1:  วางใจในพระเจ้า    2 พงศ์กษัตริย์ 13:14  “เมื่อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิต”     การสูญเสียคือการสูญเสียจริงๆหรือ?  คือการสูญเสียชีวิต สูญเสียความกล้าหาญ สูญเสียสิ่งที่มีค่าของเรา สูญเสียสถานะ/ความมั่งคั่ง/อำนาจ สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง พระเยซูสิ้นพระชนม์และโดยทางพระองค์เราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์!    บางทีพวกเราบางคนอาจสูญเสียสุขภาพ สูญเสียความฝัน และสูญเสียโรงเรียนที่เราเลือก หลายครั้งที่เราสูญเสียบางสิ่งไป […]

Title: Psalm 90 by Brother Soo Guan 3rd October 2021

Story of the life Moses is one whom most of us are familiar with. We know that Moses is a great man of God who led the children of Israel out of Egypt, all the story the 10 plagues and crossing of the Red seas never cease to fascinate people of all ages. Psalm 103:7 […]

หัวข้อ: สดุดี 90 โดย คุณ ซูกวน 3 ตุลาคม 2021

เรื่องราวของชีวิตโมเสสเป็นเรื่องราวที่พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคย เรารู้ว่าโมเสสเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่นําลูกหลานของอิสราเอลออกจากอียิปต์เรื่องราวทั้งหมด 10 โรคระบาดและการข้ามทะเลแดงไม่เคยหยุดที่จะหลงใหลผู้คนทุกเพศทุกวัย สดุดี 103:7 สรุปชีวิตโมเสสกับลูกหลานอิสราเอลที่อาศัยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างสวยงาม ในที่นี้กล่าวว่า “พระองค์ทรงสำแดงทางของพระองค์แก่โมเสส ทรงสำแดงพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรอิสราเอล” (สดุดี 103:7) ขณะที่เราอ่านผมหวังว่าคุณสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวิธีที่ลูกหลานของอิสราเอลและวิธีที่โมเสสรู้จักพระเจ้า “พระองค์ทรงทำให้รู้จักทางของพระองค์แก่โมเสส” ความรู้นี้คือ “ญาดา” ซึ่งหมายความว่าเขารู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิด มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ ชาวอิสราเอลรู้เพียงการกระทำของพระเจ้า แต่โมเสสรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และในบทสดุดี90 สั้นๆที่สวยงามนี้รวบรวมโดยชาวปาล์มเกี่ยวกับการอธิษฐานของโมเสส สดุดี 90:1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลาย ตลอดทุกชั่วอายุ ที่อยู่อาศัยของคุณคืออะไร บ้าน(ที่เป็นตัวอาคาร) หรือ บ้าน(ที่เป็นครอบครัว) และสิ่งที่เราสามารถระบุถึงบ้านได้ ผมมีลักษณะบางอย่างของสิ่งที่เป็นบ้าน – สถานที่พักผ่อน -สถานที่ปลอดภัย -สถานที่ที่จะเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีหน้ากาก -สถานที่ลับ -สถานที่ที่คุณพบการให้อภัย ความรัก ความอบอุ่น ความสุข และความห่วงใย ที่อยู่อาศัยก็เป็นเช่นนั้น ปกติแล้วเราไม่ได้อธิบายว่าบุคคลเป็นที่อยู่อาศัย พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง การประทับของพระองค์มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน พระองค์เป็นเหมือนเต็นท์ที่กระจายไปทั่วสวรรค์ สดุดี 61:3 บรรยายถึงเต็นท์นี้ ขอให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่ในเต็นท์ของพระองค์เป็นนิตย์ ข้าพระองค์ขอลี้ภัยในที่กำบังปีกของพระองค์ เราสามารถวิ่งไปหาพระเจ้าเพื่อความรัก […]

Title: The parables of prayer by Pastor Daniel – 25th September 2021

When we think of church, we often think of sermon and worship. There is an element of church we often regret. Jesus said that the church will be a house of prayer. Prayer is one of the definitions of a Christian and a Church. God designed us to want to communicate with Him in prayer. […]

หัวข้อ: อุปมาเรื่องการอธิฐาน โดย ศิษยาภิบาล แดเนียล 19th September 2021

เมื่อเรานึกถึงคริสตจักรเรามักจะนึกถึงการเทศนาและการนมัสการ มีองค์ประกอบของคริสตจักรที่เรามักจะเสียใจ พระเยซูตรัสว่าคริสตจักรจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐาน  การอธิษฐานเป็นหนึ่งในคําจํากัดความของคริสเตียนและศาสนจักร  พระเจ้าออกแบบให้เราต้องการที่จะสื่อสารกับพระองค์ในการอธิษฐาน พวกเราหลายคนไม่อธิษฐานเพราะเราไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรา  ย้อนกลับไปในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ผมแทบไม่ได้อธิษฐานเลย มีคนมาท้าให้ผมอธิษฐานวันละ 1 ชม. ผมรับความท้า  และผมพยายามอธิษฐานทุกวัน และมันก็ยากมาก ผมนมัสการ  อธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ (ผมก็ไม่รู้ว่าผมอธิษฐานอย่างถูกต้องไหม!)  วันหนึ่งผมได้ยินเสียงเมื่อผมอธิษฐานและฉันได้ยินพระเจ้าตรัสกับผมอยู่เรื่อยๆ และหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าตรัสก็เกิดขึ้น ที่เปลี่ยนชีวิตของผม เมื่อผมได้ยินพระเจ้า ชีวิตของผมก็เริ่มเปลี่ยนไป การอธิษฐานกลายเป็นความปรารถนาและความสุขของผม   ให้ผมข้าไปในพระกิตติคุณของลูกาสําหรับเคล็ดลับที่เกี่ยวกับการอธิษฐานอ้อนวอน:   อุปมาเรื่องแม่ม่ายดื้อรั้น – จงอธิษฐานอย่างไม่ลดละ  แล้วพระเยซูตรัสคำอุปมาสอนเหล่าสาวกให้อธิษฐานเสมออย่างไม่ลดละ 2พระองค์ตรัสว่า “ในเมืองหนึ่งมีผู้พิพากษาคนหนึ่งซึ่งไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่หน้ามนุษย์คนใด 3ในเมืองนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งที่เพียรมาหาเขา และพร่ำวิงวอนว่า ‘กรุณาให้ความยุติธรรมในคดีของข้าพเจ้าด้วยเถิด’ -ลูกา 18:1-3  หากเราเชื่อว่านี่คือวาระสุดท้าย เราจะอธิษฐานต่อไปหรือไม่? แน่นอนว่านี่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน พระเยซูทรงทราบว่าเราไม่ควรท้อแท้และยังคงอธิษฐานต่อไป  ในอุปมานี้ ผู้พิพากษาไม่สนใจพระเจ้าหรือมนุษย์จริงๆ หญิงม่ายไม่ได้ขอมากเกินไป แต่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม ผมเชื่อว่าพระเยซูทรงเลือกหญิงม่ายที่หมดหนทาง  ขึ้นอยู่กับความเมตตาของผู้พิพากษา เราพึ่งพาพระเมตตาจากพระเจ้าเช่นกัน    4“ผู้พิพากษานั้นปฏิเสธนางอยู่ระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดเขานึกในใจว่า ‘ถึงแม้เราไม่เกรงกลัวพระเจ้า และไม่เห็นแก่หน้ามนุษย์คนใด  5แต่เพราะหญิงม่ายคนนี้คอยกวนใจเราอยู่ตลอดเวลา เราจะให้ความยุติธรรมแก่นาง เพื่อนางจะได้ไม่มารบกวนให้เราระอาใจ!’ ” 6และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า […]

หัวข้อ: หน้ากากที่เราใส่ ดย คุณเดวิด ชาน 12.9.21

by

ความหน้าซื่อใจคดเริ่มต้นอย่างไร? กลับไปที่ หนังสือปฐมกาล: เราสวมมงกุฎด้วยอะไร? ปฐมกาล 2:25 ชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่ และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลย …. (ฮีบรู 2:7) พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย พระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขา. ทว่าพระองค์สวมมงกุฏให้กับเราด้วยสง่าราศี (คุณค่า) (น้ำหนัก ความสว่าง เปล่งประกาย) และเกียรติยศ มนุษย์ยุคแรกถูกปกคลุมด้วยสง่าราศี (คุณค่า) พวกเขาเปลือยเปล่า (โปร่งใส)อยู่กับพระเจ้า ต่อกันและกันและแม้กระทั่งตัวเอง ชื่อคริสตจักรของคุณ “เชคินาห์” เตือนใจผม = ที่อยู่อาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอันศักดิ์สิทธิ์ การทรงสถิตของพระเจ้า (สง่าราศีของพระองค์, คุณค่า) พลับพลารักษาการประทับทรงสถิตของพระเจ้า ขณะที่พวกเขาเดินทาง (อพยพ 40:38) พระเยซูทรงประทับอยู่กับเรา (ยอห์น1:4) เราคือพลับพลาใหม่ (1 โครินธ์ 3:16) ย้อนกลับไปการประทับของพระเจ้าอยู่กับชาวอิสราเอลในรูปแบบของพลับพลา พระเยซูทรงอยู่กับเรา (พระเยซูทรงเป็นพระวจนะและอยู่กับเรา) ตอนนี้เราเป็นพลับพลาใหม่ มองว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสูญเสียอะไรไป? ปฐมกาล 3:7-10 7แล้วเขาทั้งสองก็ตาสว่าง และตระหนักว่าตนเองเปลือยกายอยู่ จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย 8เย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระองค์ […]

Title: Extraordinary Peace by Rev Calvin Lee

by

Philippians 4:6-9 NIV  Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; 7 and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things […]

โดย สาธุคุณ คาลวิน ลี หัวข้อ: สันติสุขที่ไม่ธรรมดา

by

ฟิลิปปี 4:6-9  6อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ 7แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์  8สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง 9ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ยินจากข้าพเจ้า หรือได้เห็นจากข้าพเจ้า จงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน  หัวใจจํานวนมากไม่ได้สงบสุขอย่างที่หลายคนกําลังเผชิญปัญหา พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราสัมผัสกับสันติสุขของพระองค์  มีบางสิ่งที่สามารถปล้นเราจากสันติสุขนี้:   ความโกรธ    ทุกนาทีที่คุณยังคงโกรธคุณยอมแพ้หกสิบวินาทีแห่งความอุ่นใจ:  ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน  วิธีจัดการกับความโกรธในชีวิตของคุณ   หากคุณโกรธอะไรบางอย่างหรือใครบางคน วิธีการ: นับและพูดคุย ถ้าคนนั้นอายุน้อยกว่าคุณ คุณนับถึง 10 แล้วพูด ถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนคุณนับถึง 30 แล้วคุยกัน ถ้าคนนั้นเป็นรุ่นพี่ คุณนับถึง 50 แล้วคุยกัน ถ้าคนๆ นั้นเป็นภรรยาของคุณ คุณนับต่อไปก็อย่าพูด    ความขมขื่นและการไม่ให้อภัย   ฉันสามารถสบายใจได้ก็ต่อเมื่อฉันให้อภัยแทนที่จะตัดสิน – เจอรัลด์ จามอลสกี    ความกังวลและความวิตกกังวล  มัทธิว 6:27 ใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้?  […]

หัวข้อ: พระเยซูทรงต้อนรับคนบาป และรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขา (โดย ศิษยาภิบาล แดเนียล) Title: Jesus welcomes the sinners and dines with them (by Pastor Daniel)

Phrase 2 HA(Heightened alert) allows us to dine in groups of 2. It forces us to think: “Who is this one special person you would eat with?” If Jesus was in Singapore, will you dine with Him? Jesus dines with sinners and He will eats with us.   Luke 15   3 parables to tell […]