Holy Spirit

110 of 14 items

หัวข้อ: การปฏิบัติศาสนกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์: การรักษา โดย: ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 14 สิงหาคม 2565

by

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำ และให้คนตาบอดมองเห็น ให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ 19ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ลูกา 4:18-19    – อกหัก (การรักษาภายใน)     – ประกาศเสรีภาพให้กับเชลย (พันธนาการ)    – การกู้คืนการมองเห็นให้กับคนตาบอด  (การรักษาทางกายภาพ)    – ให้เสรีภาพแก่ผู้ถูกกดขี่ (ช้ำ/ถูกกดขี่)     -ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (การฟื้นฟู)    เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะรักษาหรือไม่      เฉลยธรรมบัญญัติ 20: 4 เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์ทรงต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านและจะประทานชัยชนะแก่ท่าน”     ช่วยเหลือ = ความรอด = เพื่อช่วยเหลือหรือช่วยชีวิต    สดุดี 103-1-3: จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ 2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณ 3ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่าน และทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน   […]

หัวข้อ: การเยียวยารักษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้บรรยาย: บาทหลวง ไคลน์ วันที่: 10 กรกฎาคม 2565

by

เมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่เข้ามาในความคิดของเราก็คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ การสำแดงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ายังคงตรัสกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์และในหลายๆ ทาง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังคงเจิมคริสตจักรด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณ จําไว้ว่า: จงรักการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า และไม่ใช่เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ประเภทของประทานฝ่ายวิญญาณ: โรม 12: 6-8 – การพยากรณ์ การรับใช้ การสอน การให้กำลังใจ การให้ การเป็นผู้นำ และความเมตตา 1 โครินธ์ 12: 28- การรักษา การช่วยเหลือ รัฐบาล ความหลากหลายของภาษา 9 ของประทานฝ่ายวิญญาณ 1 คร. 12:1-11 ภูมิปัญญา – ความสามารถที่จะก้าวไปไกลกว่าปัญญาของมนุษย์เพื่อให้คำแนะนำ ความเข้าใจ และการทรงนำจากพระองค์ตามพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้า (ยากอบ 1-ผู้ที่ขาดปัญญา ทูลขอพระเจ้า) คำพูดของความรู้- ความสามารถในการมีความรู้ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ของประทานแห่งปัญญาคือการรู้ว่าต้องทำอะไรตามพระประสงค์ของพระเจ้า ศรัทธา- ความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะวางใจพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์และพระองค์เป็นใคร ไม่ว่าสภาวการณ์จะเป็นเช่นไร การรักษา- ความสามารถในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำการรักษาและการฟื้นฟูมาสู่บุคคล การรักษานี้สามารถอยู่ในรูปแบบของร่างกายจิตใจและอารมณ์ ปาฏิหาริย์ – ความสามารถในการแสดงเครื่องหมายและการอัศจรรย์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระวจนะของพระเจ้าและพระกิตติคุณ คำพยากรณ์- […]

หัวข้อ: การเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ แบ่งปันโดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 03 กรกฎาคม 2022

by

การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร? เราต้องการฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องการการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหลริน เราต้องการความสามัคคีในคริสตจักร การเจิมมีไว้สำหรับทุกคนและเพื่อการงานของพระเจ้า หากใครกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำงาน ความสัมพันธ์ หรือที่บ้าน คุณต้องได้รับการเจิม หมายความว่าพระเจ้าอยู่กับคุณ พระเจ้ากำลังเดินอยู่กับคุณ     การเจิมคืออะไร? พรสวรรค์ -การเจิม -การมอบท์พิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์     ผมขออุทธรณ์ต่อผู้มีพรสวรรค์และพวกอนุรักษ์นิยมมาฟังการแบ่งปันของผม พระเจ้ากำลังจะทำสิ่งใหม่และหยุดมองอดีต หยุดดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หยุดเป็นคนแปลกๆ และเคร่งศาสนาและเป็นระเบียบ หยุดต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการฟื้นฟูและฟื้นคืนพระชนม์     ในพระคัมภีร์ (ยอห์น 20:22, กิจการ 2:4, สดุดี 20:5-7) เราถูกเรียกให้รับการเจิม ไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มคนพิเศษเท่านั้น เราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน เราสามารถหลุดพ้นจากการเจิมของเราได้เมื่อเราหยุดดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกิดขึ้นกับกษัตริย์ซาอูล    การเดินในพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร กาลาเทีย 5:16-17. ถูกยึดครอง เป็นผู้นำโดยยึดถือ คือการตกหลุมรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่า กาลาเทีย 5:25- คำว่า “มีชีวิต” – เพื่อมีชีวิต เพื่อหายใจ อยู่ในหมู่ผู้มีชีวิต ไม่ไร้ชีวิต ไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่ […]

หัวข้อ : การศึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์) Title: The Study of the Holy Spirit by Pastor Klein

by

 What is the study of the Holy Spirit all about? 1)     Who is the Holy Spirit 2)     Receive, Baptise, be led, be filled with the Holy Spirit, 3)     Walk in the Holy Spirit 4)     Fruits of the Holy Spirit 5)     The gifts of the Holy Spirit Many people think that the Holy Spirit is a […]

(หัวข้อ: ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์) โดย สาธุคุณ คาลวิน ลี Title: The gifts of the Holy Spirit by Rev. Calvin Lee – 30th May 2021

by

God has given each one of us spiritual gifts. “There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them.”- 1 Corinthians 12:4 3 categories of gifts: 1)     Motivational Gifts: 2)     Ministry Gifts: 3)     Manifestation Gifts Understanding the gifts of the Holy Spirit 1 Corinthians 12:4-7 There are different kinds of gifts, but the […]

หัวข้อ: หัวข้อ: ผลของพระวิญญาณ (โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์) Title: The Fruits of the Spirit by Pastor Klein – 23rd May 2021

by

What are your favourite fruits? Most of us like sweet fruits and dislike bitter fruits. All of us bear fruits. Do you bear sweet or bitter fruits? Do you come across people who are sour? Or bitter? Hebrews 12:14-15 Pursue peace with all people, and holiness without which no one will see the Lord: looking […]

โดย คุณ โรเบิร์ต (หัวข้อ: ผลของพระวิญญาณ) Title: The Fruit of the Spirit by Brother Robert – 16th May 2021

Key Verse: Galatians 5:22-23 “22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness and self-control. Against such things there is no law.” Looking at the key verse above: With the above fruits of Spirit, examining your thoughts, emotions and actions- does it reflect the fruits of the […]