Evangelism

7 Items

Title: Facing the Future Speaker: Reverend Calvin Lee

by

Today I would like to dedicate this message to all fathers as you prepare your family into the future. The future is very uncertain-there are dark clouds ahead. Politics have become uncertain-wars and rumors of war. Economically- things become more expensive due to inflation. How do you feel when you look into your future? Do […]

ชื่อเรื่อง: เผชิญหน้ากับอนาคต เทศนา โดย : คุณ คาลวิน ลี

by

วันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศข้อความนี้ถึงบิดาทุกคนขณะที่ท่านเตรียมครอบครัวให้พร้อมสำหรับอนาคต อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างยิ่ง – มีเมฆดำอยู่ข้างหน้า การเมืองกลายเป็นความไม่แน่นอนของสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ในทางเศรษฐกิจ สิ่งของต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมองไปสู่อนาคต? คุณรู้สึกกลัว วิตกกังวล หรือตื่นเต้นไหม   ฟังเถิดท่านที่พูดว่า “ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เราจะไปเมืองนั้นเมืองนี้ จะอยู่ที่นั่นหนึ่งปี ทำมาค้าขายได้กำไร” 14ท่านไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตของท่านเป็นเช่นไร? ท่านเป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็เลือนหาย 15แทนที่จะกล่าวเช่นนั้นท่านควรพูดว่า “ถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้”ยากอบ 4:13-15    พระคัมภีร์บอกเราว่าการวางแผนอนาคตของเราถูกและผิด ที่สำคัญที่สุดคือการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อเราวางแผนอนาคต  ความโง่เขลาที่ควรหลีกเลี่ยง   เมื่อเราวางแผนสําหรับอนาคตมีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พระคัมภีร์ในยากอบกล่าวว่านักธุรกิจมั่นใจ / มั่นใจว่าพวกเขาจะทําเงินในเมืองหลังจากทําธุรกิจเป็นเวลา 1 ปีตามที่พวกเขาวางแผนและคำนวณทุกอย่าง  อย่างไรก็ตามนักธุรกิจวางแผนโดยไม่มีพระเจ้า  มันเป็นความผิดพลาดครั้งแรกของพวกเขา ประการที่สอง พวกเขาคิดบวกว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถดำเนินตามแผนของพวกเขาได้ ประการที่สาม พวกเขาภาคภูมิใจกับแผนการของพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ และนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้    ในใจของมนุษย์มีแผนงานมากมาย แต่พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จ  -สุภาษิต 19:21    ท่านไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตของท่านเป็นเช่นไร? ท่านเป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็เลือนหาย – ยากอบ 4:14  […]

หัวข้อเรื่อง การคูณ เพิ่มจำนวน – โดย คุณ วิคเตอร์ (Multiplication by bro’ Victor Chan) – 28th Feb. 2021

  Key Verse: Matthew 28:18-20 “Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that […]

STAY: (1) Staying in His Promises – 3rd June 2018 (Ps. Klein Tan)

by

Matthew 24:10 At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. We are in the end days, and the Bible has informed us that many would fall away We have to stay rather than quitting too quickly Four Signs before Christ Return Peace and Security 1 Thessalonians 5:3 […]

Cross over to the other side – Facing the Unknown

by

Cross over to the other side (Two part sermon series) Facing the Unknown – Settling the Fear and 1st Mar 2015 Making Him Known – Sharing our Testimony and the Good news. 8th Mar 2015 Colossian 4: 2 to 6 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; 3 meanwhile praying also for us, […]