นี่คือพระธรรมเทศนาที่สองของชุด: พระองค์จะทรงสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศิษยาภิบาลไคลน์พูดถึงเรื่องชีวิตใหม่ ซึ่งรวมถึงการยอมรับการทรงเรียกให้ทํางานของพระเจ้า ต้นทุนในการติดตามพระเยซู และละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบเก่าของเรา สัปดาห์นี้ผมตั้งชื่อพระธรรมเทศนาเรื่องความหลงใหลใหม่  เมื่อผมกำลังเตรียมคําเทศนาภาพของกองไฟก็เข้ามาในใจของผม 

มีหลายครั้งที่เราเต็มไปด้วยความหลงใหลเหมือนไฟ

บางครั้งไฟของเราตายเพราะความกังวลของชีวิต บางครั้งก็ลดน้อยลงเพราะคนที่มาด้วยกันก็เทน้ำราดลงไป  เช่นเดียวกับกองไฟ พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนความปรารถนาที่จะรับใช้ด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อพระองค์เช่นเดียวกับกองไฟ  

 

[พระคัมภีร์ที่สําคัญ] 2 ทิโมธี 1:6-7  พราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้น จงทำให้รุ่งเรืองขึ้น 7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา

 

คำภาษากรีกสำหรับ “ปลุกระดม” มักใช้ในบริบทของไฟ ดังนั้นพระคัมภีร์ฉบับอื่นจึงแปลข้อนี้ว่า “ให้ไฟลุกโชน (HCSB)” “จุดไฟให้ของประทานฝ่ายวิญญาณ (CSB)” และคำแปลที่ผมชอบคือ  “พัดเข้าสู่เปลวไฟ ของประทานจากพระเจ้า (ESV, NLT)” นี่คือข้อความที่ผมมีสำหรับเราในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคริสตจักรในปีหน้า ซึ่งก็คือการก้าวออกไป ดูแลชีวิตของเรา ปลุกเร้าความรักครั้งใหม่ให้กับพระเจ้า และจุดไฟให้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา นี่อาจหมายถึงสิ่งต่างๆ สำหรับพวกเราที่แตกต่างกันในวันนี้ บางทีพวกเราบางคนที่นี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากพอในการเดินฝ่ายวิญญาณของเรา หรือบางทีพวกเราบางคนที่นี่อาจไม่รู้สึกถึงความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าแบบเดียวกันอีกต่อไป เมื่อเทียบกับเมื่อเรามาหาพระคริสต์ครั้งแรก 

 

 แผนขั้นตอนดำเนินการสำหรับวันนี้คือ: ปลุกความหลงใหลครั้งใหม่ให้เกิดขึ้นใน

การอธิษฐาน  

 

สรรเสริญ และ 

 

ประกาศพระกิตติคุณ

  1. การอธิษฐาน  

เมื่อคุณคิดถึงการอธิษฐาน คุณนึกถึงอะไร ต้องเป็น “สติปัญญา” มากหรือไม่  ต้อง “มีสติปัญญา” มากๆ หรือไม่ ต้องมีข้อพระคัมภีร์ที่ยกมาอย่างดีหลายข้อหรือไม่  จะต้องพูดจาไพเราะฉะฉานและลื่นไหลอย่างมีเหตุผลหรือไม่ คุณคิดว่าคำอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระทัยคืออะไร  

 

ลองนึกภาพเมื่อคุณทำอาหารเย็นให้ลูกๆ ของคุณ และเมื่อคุณนำอาหารมาให้พวกเขา ลูกของคุณจะพูดว่า “ว้าว พ่อ/แม่ กินข้าวกันตอนนี้ได้ไหม” หรือคุณอยากได้ยินลูกๆ ของคุณท่องก่อนอาหารทุกมื้อว่า “คุณพ่อและคุณแม่ที่รัก ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับอาหารที่ข้าพเจ้ากำลังจะรับประทาน และขอให้ท่านอวยพรอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายของข้าพเจ้านี้” ในทำนองเดียวกัน เราต้องประดับประดาวันขอบคุณพระเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจริง ๆ หรือไม่  ผมไม่ได้บอกว่าคำอธิษฐานมาตรฐานนั้นผิด แต่กุญแจสำคัญคือการอธิษฐานด้วยใจถ่อมและจริงใจ และอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า และบางครั้ง การอธิษฐานก็เป็นเรื่องง่าย เพราะการอธิษฐานมีไว้เพื่อให้พระเจ้าได้ยิน ไม่ใช่เพื่อมนุษย์ ดังนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของพระเจ้ากันเถอะ เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นพวกฟาริสีกำลังสวดคำอธิษฐานข้างนอกพระวิหารด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้คน พระองค์ทรงเรียกพวกเขาว่าคนหน้าซื่อใจคด พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 5: จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลาย และนี่คือกุญแจสำคัญ: อย่าดับพระวิญญาณ ถ้าเราไม่อธิษฐานทุกวัน ความหลงใหลในพระเจ้าของเราก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้เราอาจดับไฟของเราวันแล้ววันเล่าโดยการกีดกันพระเจ้าออกจากชีวิตเราโดยที่ไม่รู้ตัว  ยิ่งกว่านั้นการอธิษฐานคือองค์กร เช่นเดียวกับการขอร้อง เมื่อพระเยซูทรงสอนสาวกให้อธิษฐาน พระองค์ทรงบอกให้พวกเขาอธิษฐานเช่นนี้ว่า: “ข้าแต่​พระ​บิดา​ของ​เรา​ใน​สวรรค์ ขอ​พระ​องค์​ให้​อาหาร​ประจำ​วัน​แก่​พวก​เรา ขอ​พระ​องค์​ยกโทษ​การ​กระทำ​ผิด​ทั้ง​ปวง​ให้​แก่​พวก​เรา ขออย่าพวกเราเข้าไปในการทดลอง” คุณเคยสังเกตเห็นว่าพระเยซูใช้สรรพนามพหูพจน์คำว่า “เรา”เสมอ เพราะเมื่อเราอธิษฐาน เราไม่ได้แค่อธิษฐานคนเดียว เราเป็นกายในพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังอธิษฐานเคียงข้างเรา และพระเยซูก็ทรงอธิษฐานแทนเราเช่นกัน 

 

วันอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันอธิษฐานสากล และนี่มาจากเว็บไซต์ของพวกเขา: [คลิก] ร่วมกันอธิษฐาน “ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งทนทุกข์ เราทุกคนก็ทุกข์ด้วยกัน ถ้าสมาชิกคนหนึ่งได้รับเกียรติ ทุกคนก็ร่วมยินดีด้วย” ดังนั้น หากคุณไม่ได้เข้าร่วมกับเราในการประชุมวันศุกร์ประจำสัปดาห์ของเรา ก้าวออกมาและเข้าร่วมกับเราในวันศุกร์นี้ และเข้าร่วมในการอธิษฐานและการวิงวอนขององค์กรกับเรา อย่าพูดว่าเราไม่ได้มีวาทศิลป์ในการอธิษฐาน เราทุกคนมีสิ่งที่จำเป็นในการอธิษฐาน เราทุกคนมีของประทานฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าและทุกคนต้องอธิษฐานต่อพระเจ้า ดังนั้นวันนี้ ให้เราปลุกของประทานฝ่ายวิญญาณของเราในการอธิษฐาน และจุดไฟความปรารถนาใหม่ที่มีต่อพระเจ้าให้ลุกโชน อธิษฐานทุกวันและวิงวอนซึ่งกันและกัน ไม่ดับพระวิญญาณ ไม่ว่าคำศัพท์ของเราจะมีจำกัดเพียงใด เราสามารถอธิษฐานและเราจะอธิษฐาน เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวแก่เรา แต่ให้พลัง ความรัก และจิตใจที่ดีแก่เรา

 

  1. การสรรเสริญ 

มาว่ากันเรื่องการสรรเสริญและบูชา คุณคิดว่าควรสรรเสริญพระเจ้าเมื่อใด เมื่อคุณเพิ่งตกงานหรือเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ไม่ต้องตอบ มันเป็นคำถามหลอก เพราะการสรรเสริญไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับที่ทุกคนสามารถอธิษฐานได้ ทุกคนสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ และทุกคนต้องสรรเสริญพระเจ้า ไม่ใช่บทบาทที่สงวนไว้สำหรับผู้นำการนมัสการหรือนักดนตรีที่มีทักษะเท่านั้น ทุกคนสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาและในทุกกรณีตอนนี้เราพูดถึงในพระคัมภีร์ว่า “ชื่นชมยินดีเสมอ ขอบคุณในทุกสิ่ง” แต่บางครั้งเมื่อเราผ่านช่วงเวลายากลำบาก เราอาจถามว่าเราจะชื่นชมยินดีในสถานการณ์เช่นนั้นได้อย่างไร 

 

สดุดี 23:1-4 

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ

3พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม

เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

4แม้ข้าพระองค์เดิน

ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย

ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ

เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์

พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์

ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

 

สดุดี 23 กลายเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากบทกวีในเชิงบวกและถ้อยแถลงที่ทรงพลัง แต่พวกเรากี่คนที่รู้จักสดุดี 22? เป็นเพลงก่อนจะประกาศว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเขา และผมเชื่อว่าสองเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน และถ้าคุณอ่านสดุดีสองบทนี้แบบข้างหลัง คุณจะรู้สึกถึงอารมณ์ของดาวิดในแต่ละข้อ

 

เพลงสดุดี 22 

พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?

เหตุใดพระองค์จึงทรงห่างไกล ไม่มาช่วยกู้ข้าพระองค์?

ทรงห่างไกล ไม่ฟังคำคร่ำครวญของข้าพระองค์?

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลตลอดวัน แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ

ยามค่ำคืนข้าพระองค์ก็ไม่หยุดวิงวอน

3ถึงกระนั้นพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ เป็นองค์บริสุทธิ์

พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของอิสราเอล

4บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์

เขาเหล่านั้นวางใจในพระองค์ และพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขา

5พวกเขาร้องทูลพระองค์และได้รับการช่วยกู้

พวกเขาวางใจในพระองค์และไม่ผิดหวัง

6แต่ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน ไม่ใช่คน

ผู้คนก็ประณาม ประชาชนก็ดูแคลน

7คนทั้งปวงที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยัน

พวกเขาส่ายหน้าและพูดเหยียดหยามใส่ข้าพระองค์ว่า

8“เขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ก็ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาสิ

ในเมื่อพระองค์ปีติยินดีในตัวเขา

ก็ให้พระองค์ช่วยกู้เขาสิ”

9ถึงกระนั้นพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์

พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์วางใจใน

พระองค์ตั้งแต่อยู่ในอ้อมอกแม่

10ตั้งแต่เกิด ข้าพระองค์ก็ถูกทิ้งให้พึ่งพิงพระองค์

ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

11ขออย่าทรงไกลห่างจากข้าพระองค์

เพราะความทุกข์ร้อนอยู่ใกล้

และไม่มีใครช่วยได้เลย

12เหล่ากระทิงห้อมล้อมข้าพระองค์

ฝูงโคถึกแห่งบาชานรุมล้อมข้าพระองค์

13พวกเขาอ้าปากกว้างเข้าใส่ข้าพระองค์

ดั่งสิงโตคำรามและกัดฉีกเหยื่อ

14พละกำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปดั่งสายน้ำ

กระดูกทุกซี่ของข้าพระองค์หลุดจากข้อต่อ

ใจของข้าพระองค์อ่อนล้าดั่งขี้ผึ้ง

หลอมละลายภายในข้าพระองค์

15กำลังของข้าพระองค์แห้งผากไปดั่งดินเผา

ลิ้นของข้าพระองค์เกาะติดเพดานปาก

พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพระองค์นอน

 เกลือกธุลีแห่งความตาย

16เหล่าสุนัขรายล้อมข้าพระองค์

กลุ่มคนชั่วรุมล้อมข้าพระองค์

พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์

17ข้าพระองค์สามารถนับกระดูกทั้งหมดของข้าพระองค์

ผู้คนจ้องมองข้าพระองค์อย่างสะใจ

18พวกเขาเอาเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์มาแบ่งกัน

และเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มาจับสลาก

19ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนพระองค์ ขออย่าทรงห่างไกล

ข้าแต่องค์ผู้ทรงเป็นพละกำลังของข้าพระองค์ โปรดรีบรุดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์

20ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคมดาบ

ขอทรงช่วยชีวิตอันมีค่าของข้าพระองค์ให้พ้นจากอำนาจของเหล่าสุนัข

21ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากปากสิงห์

ขอทรงช่วยให้รอดพ้นจากเขาของวัวป่า

22ข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องทั้งหลายของข้าพระองค์

จะสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุม

23ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จงสรรเสริญพระองค์!

ท่านทั้งปวงผู้เป็นวงศ์วานของยาโคบ จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์!

จงยำเกรงพระองค์เถิด ท่านทั้งปวงผู้เป็นวงศ์วานของอิสราเอล!

24เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงดูแคลนหรือรังเกียจเดียดฉันท์

ความทุกข์ทรมานของผู้ตกทุกข์ได้ยาก

พระองค์ไม่ได้ทรงซ่อนพระพักตร์จากเขา

แต่ทรงสดับฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขา

25เนื่องด้วยพระองค์ ข้าพระองค์ร้องสรรเสริญในที่ชุมนุมใหญ่

ข้าพระองค์จะทำตามคำปฏิญาณของข้าพระองค์ ให้สำเร็จต่อหน้าบรรดาผู้ยำเกรงพระองค์

26คนยากไร้จะรับประทานและอิ่มหนำ

บรรดาผู้เสาะหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสรรเสริญพระองค์

ขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตลอดกาล!

27ทั่วทุกมุมโลกจะระลึกได้

และหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทุกครอบครัวของชาติต่างๆ

จะหมอบกราบต่อหน้าพระองค์

28เพราะอำนาจการปกครองเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงปกครองเหนือมวลประชาชาติ

29คนมั่งคั่งทุกคนในแผ่นดินโลกจะเลี้ยงฉลองและนมัสการพระองค์

ทุกคนที่ต้องกลับสู่ผงคลีดินจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์

คือผู้ที่ไม่สามารถรักษาชีวิตของตนไว้ได้

30บรรดาลูกหลานจะปรนนิบัติพระองค์

มนุษย์จะกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าให้คนรุ่นต่อไปฟัง

31พวกเขาจะประกาศความชอบธรรมของพระองค์

แก่ชนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิดมา

เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำเช่นนั้น

 

สดุดี 23 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

2พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ

3พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม

เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

 

4แม้ข้าพระองค์เดิน

ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย

ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆ

เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์

พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์

ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ

5พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหารสำหรับข้าพระองค์

ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน

จอกของข้าพระองค์เปี่ยมล้นอยู่

6แน่ทีเดียว ความดีและความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไป

ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตลอดไป

 

นี่เป็นบทเพลงสดุดีของดาวิด และมันเป็นรถไฟเหาะแห่งอารมณ์อย่างแท้จริง มันเริ่มต้นด้วยเสียงร้องของความสิ้นหวัง – พระเจ้าทำไมพระองค์ถึงทอดทิ้งข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐาน จากนั้นเขาก็ระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อบรรพบุรุษของเขา จึงวิงวอนขอความเมตตาจากพระเจ้า อย่าอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ ช่วยกอบกู้ข้าพระองค์ และไว้ชีวิตข้าพระองค์..

คุณจำสิ่งที่พระเยซูตรัสระหว่างการตรึงกางเขนว่า “เอโลฮี เอโลฮี ลามะสะบักธานี” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เหตุใดพระองค์จึงทรงละทิ้งข้าพระองค์ไป” เป็นคำเดียวกับตอนต้นของสดุดี 22 และเช่นเดียวกับที่ดาวิดจบสดุดีว่า “คนรุ่นหลังจะได้ยิน พระองค์ทรงทำสำเร็จแล้ว” พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์โดยตรัสว่า ผมเชื่อว่าในขณะนั้นพระเยซูกำลังคิดเรื่องเดียวกับดาวิดในสดุดี 22 พวกเขาทั้งสองยอมมอบชีวิตของตนแด่พระเจ้าอย่างเต็มที่ และสรรเสริญพระองค์สำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ 

 

เมื่อเราเผชิญกับความยากลำบาก เราแสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี หรือเราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า? บางทีเราอาจชอบคิดว่าเราไม่ได้หมดหนทาง เราสามารถจัดการกับปัญหาของเราเอง และเราไม่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซง และเรายังคงกล่าวขอบคุณต่อหน้าผู้อื่น ทำเหมือนว่าเราไม่ได้มีปัญหา คนที่รู้จักผมเป็นการส่วนตัวรู้ว่าผมกำลังเทศนาจากความอ่อนแอของผม ฉันแทบไม่เคยขอความช่วยเหลือเลย เพราะผมชอบความอิสระ แต่พระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาพระองค์ พระเจ้าไม่ยุ่งเกินไปที่จะได้ยินเรา อันที่จริง เราต้องกราบทูลพระเจ้าในยามยากลำบาก และเราต้องกล่าวคำขอโทษเพื่อกลับใจ จากนั้น เราสามารถกล่าวขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับที่ดาวิดทำในสดุดี 22 และ 23 เป็นเรื่องยากสำหรับ พวกเราหลายคน อย่าละเลยการสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณี เพราะการสรรเสริญเป็นอาวุธที่ทรงพลัง และสามารถทลายที่มั่น ยกระดับจิตวิญญาณของแต่ละคนได้

 

3.การประกาศ พระธรรมเทศนา

เมื่อ​คุณ​คิด​ถึง​การ​เทศน์​ที่​ดี คุณ​จะ​นึกถึง​อะไร ในที่นี้ ฉันไม่ได้แค่พูดถึงการเทศนาในวันอาทิตย์ ผมกำลังพูดถึงการประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งสามารถพูดกับเพื่อน ครอบครัว สาวกของเรา และทุกคนในชีวิตของเรา สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ “การเทศน์” เราต้องเทศนาในชีวิตผู้คน ไม่ใช่แค่เทศนาข่าวประเสริฐ  

ขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอัครสาวกเปาโลให้ฟัง เรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในกิจการและแสดงให้เห็นว่าเปาโลเทศน์กับคนไม่เชื่ออย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเปาโลไปเยือนเอเธนส์ครั้งแรก 

เอเธนส์อยู่ที่ทางเข้ากรีซและส่วนอื่นๆ ของยุโรป ขณะที่เปาโลกำลังเดินเตร่ไปทั่วเมือง เขาเห็นรูปปั้นของเทพเจ้ากรีกหลายองค์ หัวใจของเขาก็ทรุดลงและเขารู้สึกกังวลใจอย่างมากกับรูปปั้นนั้น นี่คือเมืองที่หยั่งรากลึกในปรัชญาและศาสนาของกรีก และที่นี่เปาโลยืนอยู่ในต่างแดน ที่ห่างไกลจากบ้าน ต่อหน้ารูปเคารพเหล่านี้ทั้งหมด โดยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงศาสนาของพวกเขาได้อย่างไรในโลกที่มีมานานหลายศตวรรษ จากนั้นแท่นบูชาแห่งหนึ่งก็สะดุดตาเขา มีข้อความจารึกว่า “ถึงพระเจ้าที่ไม่รู้จัก” หรือ “ถึงพระเจ้าที่ไม่มีชื่อ” เปาโลเริ่มอยากรู้อยากเห็นมาก ดังนั้นเขาจึงถามชาวบ้านคนหนึ่งที่นั่นว่า “คุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้านิรนามที่คุณมีที่นี่ได้ไหม” ชาวบ้านจึงพูดว่า “เรื่องมันยาว อยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้ว”และเปาโลยังคงซักถามต่อไปว่า “ช่วยแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับ ผมสนใจ” ตอนนี้คำอธิบายเบื้องหลังส่วนนี้ไม่ได้บันทึกไว้โดยตรงในพระคัมภีร์ แต่นักวิชาการด้านพระคัมภีร์พบหลักฐานในการคาดเดาที่มีการศึกษา และน่าสนใจมาก เห็นได้ชัดว่าเมื่อหลายปีก่อนมีภัยพิบัติทางธรรมชาติและหลายคนเชื่อว่าต้องเป็นการลงโทษจากเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งดังนั้นพวกเขาจึงรวบรวมผู้นําศาสนาอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสันติภาพกับเทพเจ้า แต่พวกเขาไม่รู้ว่าอันไหนไม่พอใจ ผู้นำท่านหนึ่งจึงแนะนำว่า “ข้าพเจ้ามีความคิด ให้เรานำลูกแกะตัวหนึ่งไปที่จัตุรัสที่มีแท่นบูชาทั้งหมด แล้วปล่อยลูกแกะเพื่อดูว่ามันจะไปที่ไหน และพระเจ้าองค์ไหนที่มันหยุด เราจะถวายบูชา ให้กับพระเจ้าองค์นั้น” ส่วนที่เหลือเห็นด้วยและพวกเขาก็ทําเช่นนั้น คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้น  เมื่อพวกเขาปล่อยลูกแกะมันเดินผ่านพระเจ้าแต่ละองค์และเดินจากไป ลูกแกะไม่ได้โง่ พวกเขาสามารถบอกได้ว่าแท่นบูชาทั้งหมดนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับพวกเขา  หลังจากที่ลูกแกะหนีไปแล้ว พวกผู้นำศาสนากลับมีความกังวลอย่างมาก แล้วจู่ๆ ก็มีอีกคนหนึ่งนึกขึ้นได้ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ต้องมีพระเจ้าอื่นที่เราไม่รู้จักแน่ๆ เราต้องทิ้งเขาไว้เมื่อเราสร้างแท่นบูชาเหล่านี้ และนั่นเป็นสาเหตุที่เขาไม่พอใจเรา เขาไม่มีแท่นบูชาที่นี่พร้อมกับคนอื่นๆ” และทุกคนก็เห็นด้วย “เร็วเข้า ให้เราสร้างแท่นบูชาอีกอันหนึ่งและถวายเครื่องบูชา”  ดังนั้นพวกเขาจึงทำ และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว พวกเขาจึงเขียนบนแท่นบูชาว่า “ถึงพระเจ้าผู้ไม่รู้จัก”  และพวกเขาได้บูชาเทพเจ้านิรนามนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และหลังจากเรื่องราวทั้งหมด เปาโลก็อุทานออกมาทันทีว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่าจะต้องทำอะไร”  ดังนั้นหนังสือกิจการยังคงดำเนินเรื่องราวที่เหลือในบทที่ 17 เปาโลไปที่สภาเมืองและกล่าวกับผู้คนว่า “ชาวเอเธนส์ ข้าพเจ้าสังเกตว่าพวกท่านเคร่งศาสนามากในทุกด้าน ข้าพเจ้าเห็นศาลเจ้ามากมายของคุณ และหนึ่งในแท่นบูชาของคุณมีคำจารึกว่า “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก” และข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวของท่าน พระเจ้าองค์นี้สามารถทำสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ และเป็นความจริงที่ท่านไม่รู้ แม้ว่าท่านจะนมัสการพระองค์ ก็ยังไม่รู้จักพระนามของพระองค์ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นใคร และเรามาที่นี่เพื่อบอกชื่อของพระองค์แก่ท่าน พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงมีพระบุตรชื่อเยซู” และนั่นคือวิธีที่เปาโลเริ่มเทศนาในกรุงเอเธนส์เมืองต่างแดนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน  แต่เขาได้พบจุดเข้าถึง และดึงดูดความสนใจพวกเขาอย่างชํานาญ . จากนั้นเปาโลเริ่มเทศนาตั้งแต่ต้น นี่คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งในนั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก จากนั้นเปาโลก็เล่าจากกำเนิดปฐมกาลของมนุษยชาติ ประวัติศาสตร์ของประชากรของพระเจ้า และสุดท้ายจนถึงกางเขนที่พระบุตรของพระเจ้าถูกตรึงที่กางเขนเพราะบาปของเรา และเมื่อเปาโลมาถึงช่วงสุดท้ายของการฟื้นคืนพระชนม์ กลุ่มคนที่นั่นหัวเราะอย่างดูถูก พวกนั้นคิดว่าเขาพูดไร้สาระ แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่า “น่าสนใจ เราอยากได้ยินเรื่องนี้มากขึ้นในครั้งต่อไป”  และโดยกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่มีความสนใจ ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากเมืองเอเธนส์  ลองนึกภาพถ้าเปาโลไม่ฟังประวัติของพวกเขาก่อน คุณคิดว่าผู้คนในกรุงเอเธนส์จะยังคงได้รับข่าสารของเขาในแบบเดียวกันหรือไม่  ผมคิดว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันมาก และคุณรู้ไหมว่าข่าวดีคืออะไร  คุณและผมยังได้ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนเปาโล เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำทางเปาโลเมื่อ 2,000 ปีก่อน ยังคงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันที่อยู่ในเราทุกวันนี้ ตอนนี้คุณมีคนในใจที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณด้วยหรือไม่ เป็นครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนในกลุ่มสาวกของคุณ เราไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเทศนาเรื่องกางเขนและบาปของโลกเสมอไป ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไม่พบว่ามันเกี่ยวข้องเว้นแต่เราจะให้เหตุผลกับพวกเขา แต่เราสามารถค้นหาสิ่งที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา พวกเขาอาจไม่ได้รับพระคริสต์อย่างเต็มที่หลังจากพยายามสองสามครั้งแรก แต่เช่นเดียวกับชาวเอเธนส์ พวกเขาอาจพูดว่า “เราอยากได้ยินเรื่องนี้มากขึ้นในครั้งต่อไป” และนั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดี ดังนั้น หากคุณไม่ได้แบ่งปันและสนทนาพระวจนะของพระเจ้ากับผู้อื่น ให้เราก้าวออกไป และประกาศด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  อย่ากลัวที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณเพราะพระเจ้าจะประทานสติปัญญาและโอกาสแก่เราในการทำเช่นนั้น 

 

บทสรุป: 

ถ่านไฟสามดวงในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราคือการอธิษฐาน การสรรเสริญ และการประกาศข่าวประเสริฐ  นี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้และทุกคนต้องทำ คำอธิษฐานธรรมดาสามารถมีพลังเท่าเทียมกันถ้าเราเพียงแค่อธิษฐานอย่างจริงใจและอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า การสรรเสริญและการนมัสการสามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเรา หากเราเพียงมอบถวายแด่พระองค์อย่างเต็มที่  การแบ่งปันสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ถ้าเราเพียงแค่ใส่ใจกับสิ่งที่พวกเขากำลังประสบและปฏิบัติตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากพอ แต่เพื่อให้บรรลุสิ่งเหล่านี้ เราทุกคนต่างก็มีบทบาทที่ต้องทำ เราทุกคนต้องก้าวออกมาและดูแลชีวิตของเรา 

 

[การประยุกต์ใช้] สําหรับการประยุกต์ใช้ในสัปดาห์นี้ ผมอยากจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ระหว่างคุณกับพระเจ้า พระเจ้าทรงบอกให้คุณทําอะไรในสามด้านนี้