เมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่เข้ามาในความคิดของเราก็คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ การสำแดงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ายังคงตรัสกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์และในหลายๆ ทาง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังคงเจิมคริสตจักรด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณ

จําไว้ว่า: จงรักการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า และไม่ใช่เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

ประเภทของประทานฝ่ายวิญญาณ:

โรม 12: 6-8 – การพยากรณ์ การรับใช้ การสอน การให้กำลังใจ การให้ การเป็นผู้นำ และความเมตตา

1 โครินธ์ 12: 28- การรักษา การช่วยเหลือ รัฐบาล ความหลากหลายของภาษา

9 ของประทานฝ่ายวิญญาณ 1 คร. 12:1-11

ภูมิปัญญา – ความสามารถที่จะก้าวไปไกลกว่าปัญญาของมนุษย์เพื่อให้คำแนะนำ ความเข้าใจ และการทรงนำจากพระองค์ตามพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้า (ยากอบ 1-ผู้ที่ขาดปัญญา ทูลขอพระเจ้า)
คำพูดของความรู้- ความสามารถในการมีความรู้ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ของประทานแห่งปัญญาคือการรู้ว่าต้องทำอะไรตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ศรัทธา- ความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะวางใจพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์และพระองค์เป็นใคร ไม่ว่าสภาวการณ์จะเป็นเช่นไร
การรักษา- ความสามารถในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำการรักษาและการฟื้นฟูมาสู่บุคคล การรักษานี้สามารถอยู่ในรูปแบบของร่างกายจิตใจและอารมณ์
ปาฏิหาริย์ – ความสามารถในการแสดงเครื่องหมายและการอัศจรรย์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระวจนะของพระเจ้าและพระกิตติคุณ
คำพยากรณ์- ความสามารถในการทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตีความพระประสงค์และจุดประสงค์ของพระเจ้าผ่านการสรรเสริญและการประกาศ ในการเทศนาและการสอน โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ตำแหน่งของผู้เผยพระวจนะ

คําพยากรณ์สําหรับคริสตจักรเชกินาห์จอย

2017- สึนามิ – คริสตจักรจะผ่านสึนามิ (SJC ผ่านวิกฤตและศิษยาภิบาลไคลน์เข้าและออกจากโรงพยาบาล)

27กรกฎาคม 2020- นิมิตรที่แบ่งปันโดย Robert- SJC ได้ผ่านสึนามิไปแล้ว ปล่อยคํา – มัทธิว 6:33, สดุดี 46:10 และสุภาษิต 3:5-6

2021- คุณโจเอลปล่อยคําว่า “ชามอธิษฐานว่างเปล่า” คริสตจักรได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจัดช่วงอธิษฐานและโปรดเข้าร่วมกับ

3 มกราคม พ.ศ. 2565 – ความฝันของโจเอล ศิษยาภิบาลไคลน์กำลังลากเกวียนมาถึงที่หมายซึ่งเป็นโบสถ์ พระเยซูนั่งอยู่ที่ประตูใหญ่ของโบสถ์ และพระองค์กำลังยิ้ม ศิษยาภิบาลกำลังคุยกับพระเยซูอย่างมีความสุข พระเยซูส่งจดหมายถึงศิษยาภิบาลซึ่งระบุว่า “เป็นความลับ”

12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – นิมิตโดย คุณโซอี้ ประตูใหญ่มหึมาและผู้คนมากมายยืนอยู่ข้างนอก คุณทั๊ก ซุ่น ได้เผยพระวจนะ: วิวรณ์ 3:20 มีแสงสว่างอยู่ภายในประตู อย่างไรก็ตาม ข้างนอกมืด เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคน ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราเข้าไปหรือไม่ จงจำเรื่องราวของสาวพรหมจารีสิบคน ประตูของสาวพรหมจารีทั้งห้าถูกปิด นี่เป็นเวลาที่เราต้องแสวงหาพระเจ้า

เผยแพร่คำต่างๆ: ทูตสวรรค์ที่ปกคลุมคริสตจักร ปกป้องคริสตจักร…นี่คือฤดูกาลแห่งความเหนือธรรมชาติ ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเนื่องจากเราแต่ละคนต้องตอบรับคำเชิญนี้ มันต้องการการเสียสละและมันจะทำให้หลายๆ คนขุ่นเคือง ทิ้งความกลัวและปล่อยให้ศรัทธาเกิดขึ้นในใจของเรา

คำอื่นๆ: ฮีบรู 11:6 (เอสเธอร์), มาระโก 1, อิสยาห์ 40 เตรียมทางของพระเจ้า (มากาเร็ต), การแยกแกะและแพะ (ศิษยาภิบาลไคลน์) พระเจ้ามีจริงในชีวิตของเราหรือไม่? ในฮีบรู 11:6 หากไม่มีศรัทธา เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย เพราะผู้ที่มาหาพระองค์ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็น!

พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนเราจากสง่าราศีเป็นพระสิริเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติในที่สุด ขอให้นี่เป็นการเรียกของคริสตจักรนี้ในชีวิตของเรา มาหาพระเจ้าและเชื่อในสิ่งที่พระองค์เป็น เมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ เราจะเกิดผล – ผลของพระวิญญาณและพันธกิจของพระองค์อย่างมีสติ – เพื่อเอื้อมออกไปหาผู้อื่น

การเล็งเห็นถึงพระวิญญาณ – ความสามารถในการแยกแยะว่าบุคคลข้อความการสอนเหตุการณ์ ฯลฯ นั้นมาจากพระเจ้าหรืออย่างอื่น บุคคลนั้นสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของพระเจ้ากับงานปลอมๆของซาตานหรือเนื้อหนังของมนุษย์
ของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ-ได้แบ่งคริสตจักรหลายแห่ง อย่าต่อสู้เพื่อของประทานชิ้นนี้และทำให้เกิดการแตกแยก

ทุกคนเป็นอัครทูตหรือ? ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือ? ทุกคนเป็นผู้สอนหรือ? ทุกคนทำการอัศจรรย์หรือ? 30ทุกคนมีของประทานในการรักษาโรคหรือ? ทุกคนพูดภาษาแปลกๆ หรือ? ทุกคนแปลได้หรือ? 31แต่ให้เราใฝ่หา
ของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ร้น – 1 โครินธ์ 12:29-31

ของประทานที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออะไร มันคือความรัก หากไม่มีความรักมันจะกลายเป็นฆ้องที่ส่งเสียงจริงๆ “แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ
ได้ทั้งภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์ แต่ถ้าปราศจากความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแค่ฆ้องหรือฉิ่งฉาบที่กำลังส่งเสียง”1 1 โครินธ์ 13:1-2

ไม่เกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณแต่เกี่ยวกับพระเจ้า ผมได้พบคนที่ไม่พูดภาษาแปลกๆ แต่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณมาก และยังได้มีประสบการณ์ปาฏิหาริย์/หมายสำคัญมากมาย มีคนที่ผมรู้จักซึ่งพูดภาษาแปลกๆ มากมาย แต่พวกเขาไม่ใช่คนที่นับถือพระเจ้า

มีการใช้ภาษาต่างๆมากมาย:

1 โครินธ์ 14:2 – เพื่อการอธิษฐาน (ส่วนตัว)

เพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้น ไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้ เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณ

โรม 8: 26-28 การอ้อนวอน (ส่วนตัว)

ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่า
พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า

1 โครินธ์ 14:22 สําหรับเครื่องหมาย (สาธารณะ)

-ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศที่บุคคลนั้นไม่รู้จัก

ฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆ จึงไม่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกที่เชื่อ แต่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อ แต่การเผยพระวจนะนั้น ไม่ใช่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อ แต่สำหรับพวกที่เชื่อแล้ว

1 โครินธ์ 14: 27-28 การตีความ ล่ามภาษา

ถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆ จงให้พูดเพียงสองคนหรืออย่างมากที่สุดก็สามคน และให้พูดทีละคน แล้วให้อีกคนหนึ่งแปล แต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงียบๆ ในที่ประชุม และให้พูดกับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้า

พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความโกลาหลและมักใช้ภาษาต่างๆ เป็นการส่วนตัว และต้องมีล่ามตามพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีช่วงเวลาที่คริสตจักรของเรามารวมตัวกัน ขอให้มีน้ำใจต่อกันถ้าพี่ชาย/น้องสาวของคุณพูดภาษาแปลกๆ ตราบเท่าที่เขา/เธอไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายใดๆ

ขอให้เราตอบสนอง: มาแสวงหาความรักและปรารถนาของประทานฝ่ายวิญญาณกันเถอะ จงรักการสถิตอยู่ของพระเจ้าไม่ใช่อำนาจของพระเจ้า 1 โครินธ์ 14:1

1 ยอห์น 5:14-15 ; มัทธิว 7:7-8 – ให้ทูลขอพระเจ้าด้วยความเชื่อของประทานทั้ง 9 ประการที่ระบุไว้