ชื่อเรื่อง: การต่อสู้เป็นของ : ชีวิตของดาวิด นักเทศน์:ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 4 กันยายน 2022

by

ถ้ามารจะสร้างความโกลาหลในชีวิตคู่ของเรา ในชีวิตลูก ในชีวิตของคุณ….คุณจะสู้ไหม ทุกการต่อสู้ที่เรากำลังต่อสู้อยู่นั้นเป็นของพระเยซู บางครั้งเมื่อเราต่อสู้ในสมรภูมิชีวิต บางครั้งเราก็ถามว่า “พระเยซูอยู่ที่ไหน” ให้ซูมเข้าไปในชีวิตของดาวิด เพื่อเรียนรู้วิธีต่อสู้กับการต่อสู้เหล่านี้:   หลักการของการต่อสู้ทั้งหมดไม่ใช่การวางตัวเป็นกลาง ในฐานะคริสเตียน เราไม่สามารถเป็นกลางหรือประนีประนอมได้ เป็นไปเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อมารร้าย คุณอยู่ฝ่ายไหน   สดุดี 133:1-3   เป็นการดีและน่าชื่นใจยิ่งนัก เมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน! 2เหมือนน้ำมันล้ำค่าหลั่งรินลงบนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา ไหลลงมาบนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงบนคอเสื้อของเขา 3ดั่งน้ำค้างแห่งภูเขาเฮอร์โมน ตกลงบนภูเขาศิโยน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรที่นั่น ประทานแม้แต่ชีวิตชั่วนิจนิรันดร์   ยืนหยัดในความสามัคคี   มีพลังและการเจิมในความสามัคคี สมาชิกทุกคนของคริสตจักรจะได้รับการเจิม (แม้กระทั่งเด็กๆ) ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำไมต้องแอรอน? เพราะเขาเป็นนักบวช คุณและฉัน = ฐานะปุโรหิตแห่งราชวงศ์  “ฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงขอให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับ 2จงถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนในทุกด้าน จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก 3จงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกพัน 4มีกายเดียวและพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนกับที่ทรงเรียกท่านมาสู่ความหวังเดียวเมื่อทรงเรียกท่าน” – เอเฟซัส 4:1-4   1.1) ก้าวหนึ่งที่จะเดินในความสามัคคีคือ “ดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับ” เพื่อให้เดินตามทางของพระเจ้า ไม่ยอมประนีประนอมกับมาตรฐานโลก […]

หัวข้อ: การปฏิบัติศาสนกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์: การรักษา โดย: ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 14 สิงหาคม 2565

by

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจำ และให้คนตาบอดมองเห็น ให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ 19ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ลูกา 4:18-19    – อกหัก (การรักษาภายใน)     – ประกาศเสรีภาพให้กับเชลย (พันธนาการ)    – การกู้คืนการมองเห็นให้กับคนตาบอด  (การรักษาทางกายภาพ)    – ให้เสรีภาพแก่ผู้ถูกกดขี่ (ช้ำ/ถูกกดขี่)     -ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (การฟื้นฟู)    เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะรักษาหรือไม่      เฉลยธรรมบัญญัติ 20: 4 เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์ทรงต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านและจะประทานชัยชนะแก่ท่าน”     ช่วยเหลือ = ความรอด = เพื่อช่วยเหลือหรือช่วยชีวิต    สดุดี 103-1-3: จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ 2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณ 3ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่าน และทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน   […]

Title: Raise a Hallelujah By: Pastor Klein. Date: 07 August 2022

by

This is a sermon that I planned to preach in October. We know that praise is a powerful weapon and today we are going to lift up the battle cry in our situations. We love to watch movies about a boy who has been bullied in school and he decided to train himself up. One […]

ชื่อเรื่อง: ยกชูฮาเลลูยา โดย: ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 7 สิงหาคม 2565

by

นี่เป็นคำเทศนาที่ผมวางแผนจะเทศนาในเดือนตุลาคม เรารู้ว่าการสรรเสริญเป็นอาวุธที่ทรงพลัง วันนี้เราจะยกเสียงร้องของการต่อสู้ในสถานการณ์ของเรา เราชอบดูหนังเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่ถูกรังแกในโรงเรียนและตัดสินใจฝึกฝนตัวเอง อยู่มาวันหนึ่งเขาแข็งแกร่งขึ้นและสามารถโยนพวกอันธพาลลงบนพื้นได้ วันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ปีศาจตีคุณหรือไม่? เราจะเรียนรู้วิธีเลี้ยงฮาเลลูยาเพื่อต่อสู้กับมาร เอเฟซัส 6:12 “เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครอง เทพผู้ทรงอำนาจ เทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้ และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศ” เพราะแม้เราอยู่ในโลก เราก็ไม่ได้สู้รบตบมืออย่างที่โลกทำ 4อาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลก แต่เป็นอาวุธที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถทำลายล้างที่มั่นต่างๆ ได้ 5เราทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคริสต์ 6และเราพร้อมที่จะลงโทษทุกการกระทำที่ไม่เชื่อฟังหลังจากท่านได้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้ว – 2 โครินธ์  10:3-6 พลังแห่งการสรรเสริญ! (ตัวอย่าง) 1) อิสราเอลชนะศึกด้วยการสรรเสริญ! -โยชูวา 5 2) กษัตริย์เยโฮชาฟัทชนะการต่อสู้กับชาวอัมโมนและชาวโมอับด้วยการสรรเสริญ 2 พงศาวดาร 20 หลังจากที่ทรงหารือกับประชาชนแล้ว เยโฮชาฟัทก็ทรงแต่งตั้งผู้ร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในความบริสุทธิ์สูงส่งของพระองค์ขณะเดินนำหน้ากองทัพไปว่า     “จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์” 22เมื่อพวกเขาเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางกำลังซุ่มโจมตีชาวอัมโมน ชาวโมอับ และชาวภูเขาเสอีร์ที่มารุกรานยูดาห์แล้วพวกเขาก็พ่ายแพ้ – 2 พงศาวดาร 20:21-22    และมอบมงกุฎแห่งความงามแทนขี้เถ้า แก่ผู้ที่ทุกข์โศกในศิโยน มอบน้ำมันแห่งความยินดี แทนการคร่ำครวญ […]

หัวข้อ: การเยียวยารักษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้บรรยาย: บาทหลวง ไคลน์ วันที่: 10 กรกฎาคม 2565

by

เมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่เข้ามาในความคิดของเราก็คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ การสำแดงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ายังคงตรัสกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์และในหลายๆ ทาง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังคงเจิมคริสตจักรด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณ จําไว้ว่า: จงรักการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า และไม่ใช่เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ประเภทของประทานฝ่ายวิญญาณ: โรม 12: 6-8 – การพยากรณ์ การรับใช้ การสอน การให้กำลังใจ การให้ การเป็นผู้นำ และความเมตตา 1 โครินธ์ 12: 28- การรักษา การช่วยเหลือ รัฐบาล ความหลากหลายของภาษา 9 ของประทานฝ่ายวิญญาณ 1 คร. 12:1-11 ภูมิปัญญา – ความสามารถที่จะก้าวไปไกลกว่าปัญญาของมนุษย์เพื่อให้คำแนะนำ ความเข้าใจ และการทรงนำจากพระองค์ตามพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้า (ยากอบ 1-ผู้ที่ขาดปัญญา ทูลขอพระเจ้า) คำพูดของความรู้- ความสามารถในการมีความรู้ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ของประทานแห่งปัญญาคือการรู้ว่าต้องทำอะไรตามพระประสงค์ของพระเจ้า ศรัทธา- ความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะวางใจพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์และพระองค์เป็นใคร ไม่ว่าสภาวการณ์จะเป็นเช่นไร การรักษา- ความสามารถในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำการรักษาและการฟื้นฟูมาสู่บุคคล การรักษานี้สามารถอยู่ในรูปแบบของร่างกายจิตใจและอารมณ์ ปาฏิหาริย์ – ความสามารถในการแสดงเครื่องหมายและการอัศจรรย์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระวจนะของพระเจ้าและพระกิตติคุณ คำพยากรณ์- […]

หัวข้อ: การเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ แบ่งปันโดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 03 กรกฎาคม 2022

by

การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร? เราต้องการฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องการการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหลริน เราต้องการความสามัคคีในคริสตจักร การเจิมมีไว้สำหรับทุกคนและเพื่อการงานของพระเจ้า หากใครกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำงาน ความสัมพันธ์ หรือที่บ้าน คุณต้องได้รับการเจิม หมายความว่าพระเจ้าอยู่กับคุณ พระเจ้ากำลังเดินอยู่กับคุณ     การเจิมคืออะไร? พรสวรรค์ -การเจิม -การมอบท์พิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์     ผมขออุทธรณ์ต่อผู้มีพรสวรรค์และพวกอนุรักษ์นิยมมาฟังการแบ่งปันของผม พระเจ้ากำลังจะทำสิ่งใหม่และหยุดมองอดีต หยุดดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หยุดเป็นคนแปลกๆ และเคร่งศาสนาและเป็นระเบียบ หยุดต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการฟื้นฟูและฟื้นคืนพระชนม์     ในพระคัมภีร์ (ยอห์น 20:22, กิจการ 2:4, สดุดี 20:5-7) เราถูกเรียกให้รับการเจิม ไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มคนพิเศษเท่านั้น เราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน เราสามารถหลุดพ้นจากการเจิมของเราได้เมื่อเราหยุดดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกิดขึ้นกับกษัตริย์ซาอูล    การเดินในพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร กาลาเทีย 5:16-17. ถูกยึดครอง เป็นผู้นำโดยยึดถือ คือการตกหลุมรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่า กาลาเทีย 5:25- คำว่า “มีชีวิต” – เพื่อมีชีวิต เพื่อหายใจ อยู่ในหมู่ผู้มีชีวิต ไม่ไร้ชีวิต ไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่ […]