หัวข้อเรื่อง การคูณ เพิ่มจำนวน – โดย คุณ วิคเตอร์ (Multiplication by bro’ Victor Chan) – 28th Feb. 2021

  Key Verse: Matthew 28:18-20 “Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that […]

“God loves you” by Jern Yen and Mabel – 14th Feb. 2021

by

Mabel, what do you normally do before and during CNY? Mabel to reply in Chinese. I will repeat in English. Did you know that there are similarities between CNY and Christianity too? Before I elaborate further, let’s read the key verse and key message for today together! (John 3:16-NKJV) For God so loved the world […]

“หัวข้อ: มากกว่าเพื่อนบ้าน” – โดย ลิเดีย และ เกรซลิน (More than a Neighbour by by Lydia and Gracelyn) – 7th Feb. 2021

by

The bible shares about neighbours in Galatians 5:14 “For all the law is fulfilled in one word, even in this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’“ This is our key verse for today. I believe a lot of us may be familiar with “love your neighbor as yourself”. But sometimes, do we think about […]

หัวข้อ: การเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เชิงพยากรณ์ – 4. The Power of the Holy Spirit.

by

Recap: 1st session of Holy Spirit series: The Person of the Holy Spirit Key verse: 2 Corinthians 13:14 (NKJV)   Big idea: Pray to the Father, in the Name of Jesus with the anointing of the Holy Spirit   2nd Session: The presence of the Holy Spirit   Big idea: Believe God in our prayers […]

หัวข้อ: การเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เชิงพยากรณ์ (3. The Prophetic Anointing of the Holy Spirit)

by

Recap: 1st session of Holy Spirit series: The Person of the Holy Spirit Key verse: 2 Corinthians 13:14 (NKJV)   Big idea: Pray to the Father, in the Name of Jesus with the anointing of the Holy Spirit   2nd Session: The presence of the Holy Spirit   Big idea: Believe God in our prayers […]

เรื่อง: คำอธิษฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (The Holy Spirit – 2. The Prayer of the Holy Spirit)

by

ช่วงที่1 ลำดับของพระวิญญาณบริสุทธิ์: บุคคลสำคัญ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้อที่: 2โครินธ์ 13:14 ขอพรคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า และความรักของ พระเจ้า และการมีส่วนร่วมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จง อยู่กับทุกท่าน เอเมน. สรุป: อธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระเยซูด้วยการ เจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วงที่2: การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 3 สิ่งที่แบ่งปัน: ทำความสะอาดแท่นบูชาของเรา, ทำความสะอาดหีบของเรา, ทำความสะอาดการกระท ของเรา (ท่าที) สรุป: เชื่อพระเจ้าในคำอธิษฐานของเรา และทำตามพ ระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัส. Recap: 1st session of Holy Spirit series: The Person of the Holy Spirit Key verse: 2 Corinthians 13:14 (NKJV) The grace of the Lord Jesus Christ, […]

หัวข้อ: การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (The Holy Spirit – 1. The Presence of the Holy Spirit)

by

Reminder from Pastor: Lets not be a friendly church but be a friend. เตือนความจำจากศิษยาภิบาล Recap from last week : The person of the Holy Spirit” verse: 2 Corinthians 13:14 NKJV The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the [a]communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.   […]

From Small group meeting to Disciple-Making: 7. Christ-likeness – 1st Mar 2020

by

Christ-Likeness 1st March 2020 An excerpt from Channel News Asia reported by Rachael Phua on 4th Mar 2020: “I felt betrayed’: University graduate on her experience with Singapore chapter of South Korea’s Shincheonji Church”. Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony (SCJ), a cult’s church in Korea has been at […]

From Small group meeting to Disciple-Making: 6.Competence – 23rd Feb 2020

by

From Small group meeting to Disciple-Making   Commitment Part 1 5 Jan Commitment Part 2 12Jan Character 19 Jan Calling 9 Feb Charisma 16 Feb Competency 23 Feb Christ-Likeness 1 Mar   Competency 23rd Feb 2020 Competence is define as the ability to do something successfully or efficiently. The two extremes: God accepts me as […]