หัวข้อ: การเยียวยารักษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้บรรยาย: บาทหลวง ไคลน์ วันที่: 10 กรกฎาคม 2565

by

เมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่เข้ามาในความคิดของเราก็คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ การสำแดงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ายังคงตรัสกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์และในหลายๆ ทาง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังคงเจิมคริสตจักรด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณ จําไว้ว่า: จงรักการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า และไม่ใช่เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ประเภทของประทานฝ่ายวิญญาณ: โรม 12: 6-8 – การพยากรณ์ การรับใช้ การสอน การให้กำลังใจ การให้ การเป็นผู้นำ และความเมตตา 1 โครินธ์ 12: 28- การรักษา การช่วยเหลือ รัฐบาล ความหลากหลายของภาษา 9 ของประทานฝ่ายวิญญาณ 1 คร. 12:1-11 ภูมิปัญญา – ความสามารถที่จะก้าวไปไกลกว่าปัญญาของมนุษย์เพื่อให้คำแนะนำ ความเข้าใจ และการทรงนำจากพระองค์ตามพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้า (ยากอบ 1-ผู้ที่ขาดปัญญา ทูลขอพระเจ้า) คำพูดของความรู้- ความสามารถในการมีความรู้ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละสถานการณ์ ของประทานแห่งปัญญาคือการรู้ว่าต้องทำอะไรตามพระประสงค์ของพระเจ้า ศรัทธา- ความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะวางใจพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์และพระองค์เป็นใคร ไม่ว่าสภาวการณ์จะเป็นเช่นไร การรักษา- ความสามารถในการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำการรักษาและการฟื้นฟูมาสู่บุคคล การรักษานี้สามารถอยู่ในรูปแบบของร่างกายจิตใจและอารมณ์ ปาฏิหาริย์ – ความสามารถในการแสดงเครื่องหมายและการอัศจรรย์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระวจนะของพระเจ้าและพระกิตติคุณ คำพยากรณ์- […]

หัวข้อ: การเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ แบ่งปันโดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ วันที่: 03 กรกฎาคม 2022

by

การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร? เราต้องการฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องการการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหลริน เราต้องการความสามัคคีในคริสตจักร การเจิมมีไว้สำหรับทุกคนและเพื่อการงานของพระเจ้า หากใครกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำงาน ความสัมพันธ์ หรือที่บ้าน คุณต้องได้รับการเจิม หมายความว่าพระเจ้าอยู่กับคุณ พระเจ้ากำลังเดินอยู่กับคุณ     การเจิมคืออะไร? พรสวรรค์ -การเจิม -การมอบท์พิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์     ผมขออุทธรณ์ต่อผู้มีพรสวรรค์และพวกอนุรักษ์นิยมมาฟังการแบ่งปันของผม พระเจ้ากำลังจะทำสิ่งใหม่และหยุดมองอดีต หยุดดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หยุดเป็นคนแปลกๆ และเคร่งศาสนาและเป็นระเบียบ หยุดต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการฟื้นฟูและฟื้นคืนพระชนม์     ในพระคัมภีร์ (ยอห์น 20:22, กิจการ 2:4, สดุดี 20:5-7) เราถูกเรียกให้รับการเจิม ไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มคนพิเศษเท่านั้น เราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน เราสามารถหลุดพ้นจากการเจิมของเราได้เมื่อเราหยุดดำเนินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกิดขึ้นกับกษัตริย์ซาอูล    การเดินในพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร กาลาเทีย 5:16-17. ถูกยึดครอง เป็นผู้นำโดยยึดถือ คือการตกหลุมรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่า กาลาเทีย 5:25- คำว่า “มีชีวิต” – เพื่อมีชีวิต เพื่อหายใจ อยู่ในหมู่ผู้มีชีวิต ไม่ไร้ชีวิต ไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่ […]

Title: Facing the Future Speaker: Reverend Calvin Lee

by

Today I would like to dedicate this message to all fathers as you prepare your family into the future. The future is very uncertain-there are dark clouds ahead. Politics have become uncertain-wars and rumors of war. Economically- things become more expensive due to inflation. How do you feel when you look into your future? Do […]

ชื่อเรื่อง: เผชิญหน้ากับอนาคต เทศนา โดย : คุณ คาลวิน ลี

by

วันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศข้อความนี้ถึงบิดาทุกคนขณะที่ท่านเตรียมครอบครัวให้พร้อมสำหรับอนาคต อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่างยิ่ง – มีเมฆดำอยู่ข้างหน้า การเมืองกลายเป็นความไม่แน่นอนของสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ในทางเศรษฐกิจ สิ่งของต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมองไปสู่อนาคต? คุณรู้สึกกลัว วิตกกังวล หรือตื่นเต้นไหม   ฟังเถิดท่านที่พูดว่า “ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เราจะไปเมืองนั้นเมืองนี้ จะอยู่ที่นั่นหนึ่งปี ทำมาค้าขายได้กำไร” 14ท่านไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตของท่านเป็นเช่นไร? ท่านเป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็เลือนหาย 15แทนที่จะกล่าวเช่นนั้นท่านควรพูดว่า “ถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้”ยากอบ 4:13-15    พระคัมภีร์บอกเราว่าการวางแผนอนาคตของเราถูกและผิด ที่สำคัญที่สุดคือการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเมื่อเราวางแผนอนาคต  ความโง่เขลาที่ควรหลีกเลี่ยง   เมื่อเราวางแผนสําหรับอนาคตมีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พระคัมภีร์ในยากอบกล่าวว่านักธุรกิจมั่นใจ / มั่นใจว่าพวกเขาจะทําเงินในเมืองหลังจากทําธุรกิจเป็นเวลา 1 ปีตามที่พวกเขาวางแผนและคำนวณทุกอย่าง  อย่างไรก็ตามนักธุรกิจวางแผนโดยไม่มีพระเจ้า  มันเป็นความผิดพลาดครั้งแรกของพวกเขา ประการที่สอง พวกเขาคิดบวกว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถดำเนินตามแผนของพวกเขาได้ ประการที่สาม พวกเขาภาคภูมิใจกับแผนการของพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ และนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้    ในใจของมนุษย์มีแผนงานมากมาย แต่พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จ  -สุภาษิต 19:21    ท่านไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตของท่านเป็นเช่นไร? ท่านเป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็เลือนหาย – ยากอบ 4:14  […]

หัวข้อ: ต่อทุกสรรพสิ่ง – 1) ความถนัดที่ต้องอาศัยทัศนคติ ผู้บรรยาย: ศิษยาภิบาล ตัน

by

คุณจะคุ้นเคยกับการเผชิญหน้ากับสิ่งแปลก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเพิ่งผ่านโรคระบาด คุณรู้เรื่องราวของอับราฮัม ลินคอล์นไหม? เขาผ่านความยากลำบากมามากมายในชีวิต แต่เขาสามารถพูดได้ว่า “ความกังวลของผมไม่ใช่ว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราหรือไม่ แต่การที่จะอยู่ข้างพระเจ้าเพื่อพระเจ้านั้นถูกต้องเสมอ“ คุณไม่ดีใจเหรอที่พระเจ้าของเราไม่ได้ทำงานบนอัตราต่อรองแต่ต่อต้านอัตราเดิมพัน ลองนึกถึงพระเยซู มารีย์ และโมเสส ทุกสิ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้กับพระเจ้า 1. ความถนัดที่เรียกร้องทัศนคติ – ยูดาห์ (ปฐมกาล 37-50) อะไรคือความถนัด? ความสามารถตามธรรมชาติ ความเฉลียวฉลาด ความรวดเร็วในการเรียนรู้ ทัศนคติคือความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับบางสิ่งหรือบางคนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา ทัศนคติไม่ว่าด้านลบหรือด้านบวกจะส่งผลต่อทัศนคติของเราในชีวิต วันนี้ทัศนคติของเราเป็นอย่างไร? ต่อสถานการณ์และต่อผู้คน? ทัศนคติสร้างหรือทำลายเรา ทัศนคติทำลายหรือสร้างความสัมพันธ์ ทัศนคติสามารถเป็นพระเจ้าได้ – ทัศนคติของเราขึ้นอยู่กับทางเลือกของเรา (แพะ 3 ตัว) ตัวละครหลักของเราคือยูดาห์ ยูดาห์คือใคร? เขาเป็นลูกชายของยาโคบ คุณเห็นไหม แผนภูมิต้นไม้ครอบครัวแสดงให้เราเห็นว่าเป็นครอบครัวที่หลอกลวงผู้อื่นและด้วยเหตุนี้จึงถูกหลอกด้วย ยาโคบโกงพ่อของเขา ยูดาห์ไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม บางครั้งเราจะประพฤติตนอย่างไรก็จะถูกส่งต่อไปยังหลายชั่วอายุคน ยูดาห์จึงพูดกับพี่น้องของเขาว่า “เราจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าเราฆ่าน้องของเราแล้วกลบเกลื่อนเรื่องนี้? 27ให้เราขายโยเซฟให้พวกอิชมาเอลเถิด อย่าทำอะไรเขาเลย ถึงอย่างไรเขาก็เป็นพี่น้องของเรา เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับเรา” พี่น้องก็เห็นด้วย 28ฉะนั้นเมื่อพวกพ่อค้าชาวมีเดียนมาถึง พวกพี่ๆ จึงดึงโยเซฟขึ้นจากบ่อ […]

หัวข้อ: พระคุณสำหรับความอับอายและความสำเร็จของผม ผู้บรรยาย: คุณ เดวิด ชาน 13th Marcg 2022

by

เทศนา พวกเราหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความอับอาย เราสามารถละอายใจในรูปลักษณ์ของเราอดีตงานของเรา ลูกๆ หรือคู่สมรสของเราเป็นต้น เพราะความอัปยศนี้ เราจึงอยากซ่อนตัว เมื่อเราไตร่ตรองเราจะค้นพบว่ามีพระคุณสําหรับทั้งความอับอายและความสําเร็จของเรา เมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก วิญญาณที่เปลือยเปล่าจะปลอดภัยและไม่รู้สึกอับอาย (ปฐมกาล 2:25- เขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอาย) คําว่า “ความอัปยศ” เริ่มต้นอย่างไร เมื่อเราไม่ฟังพระเจ้าและวิญญาณเปลือยกายไม่ปลอดภัยและรู้สึกอับอาย ความเปลือยเปล่า=ความอ่อนแอ=ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คน=รู้สึกอับอาย อัปยศ= บูช =ล้มเหลวในความหวังและความคาดหวัง น่าอาย เพื่อไม่ให้รู้สึกละอาย เราต้องควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรารอบข้าง คุณรู้เรื่องราวของซินเดอเรลล่าหรือไม่ เธอต้องกลับก่อนเที่ยงคืนเนื่องจากเธอเปลี่ยนไปเป็นคนเดิมในตอนนั้น เธอจำเป็นต้องควบคุมข้อมูล มิฉะนั้น จะเห็นร่างที่แท้จริงของเธอ ในเรื่อง Frozen เนื้อเพลงของเพลงประกอบเรื่องหลักคือ “อย่าให้พวกเขาเข้ามา อย่าให้พวกเขาเห็น เป็นผู้หญิงที่ดีที่คุณต้องเป็น ซ่อนไว้ ไม่รู้สึก อย่าให้รู้” วิญญาณที่เปลือยเปล่าจำเป็นต้องซ่อนตัวเพื่อจัดการกับความละอาย ถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นใคร คุณอาจจะไม่ชอบฉัน ทำไมวิญญาณที่เปลือยเปล่าจึงต้องซ่อน เป็นเพราะ “อุงเกรซ” “อุงเกรซ” คืออะไร สังคมมนุษย์ดำเนินไปด้วยความไร้ระเบียบ มันจัดอันดับคนยืนกรานให้และคืนความเป็นธรรม เกรซไม่ยุติธรรมจริงๆ มีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับความละอาย พระคุณคืออะไร พระคุณคือของประทานจากความโปรดปรานของพระเจ้าที่ไม่สมควรได้รับ ‘พระคุณ’ หมายความว่าไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทําได้เพื่อทําให้พระเจ้ารักผมมากขึ้น […]