โบสถ์ 7 แห่ง – โบสถ์แห่งสมีร์นา โดย คุณ มาร์กาเร็ต, คุณ เจริน เยน/ คุณ เมเปิล 16/01/2022

by

ไทย   ท่องเที่ยว  จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่า:  พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ผู้ได้สิ้นพระชนม์และกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกตรัสว่า 9เรารู้ถึงการทนทุกข์และความยากไร้ของเจ้า กระนั้นเจ้าก็มั่งมี! เรารู้ถึงคำให้ร้ายของบรรดาผู้ที่อ้างว่าตนเป็นยิวและไม่ได้เป็น แต่เป็นธรรมศาลาของซาตาน 10อย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังจะเผชิญ เราบอกเจ้าว่ามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้า และเจ้าจะทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึงสิบวัน จงสัตย์ซื่อแม้ต้องตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า 11ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดมีชัยชนะจะไม่ถูกทำร้ายโดยความตายครั้งที่สองเลย  -วิวรณ์ 2:8-11  สเมียร์นา อิซเมียร์ ตั้งอยู่ในเมืองสมัยใหม่จากอะโครโพลิส (ตุรกี) ซึ่งฟังดูเหมือนสิงคโปร์ ชื่อ “สเมียร์นา” เป็นภาษากรีก แปลว่า Myrrh = ความขมขื่น ใช้สำหรับทำน้ำหอมและยา ใช้สำหรับเจิมน้ำมันในอพยพ 30 และนำโดยนักปราชญ์ทั้ง 3 คนไปหาทารกพระเยซู มดยอบเป็นสัญลักษณ์ของ “ผู้ช่วยให้รอด” มงกุฏหนาม (มงกุฎของพระเยซู) ทำจากต้นมดยอบ  คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระเยซูจึงตรัสกับคริสตจักรว่า “พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย ผู้ได้สิ้นพระชนม์และกลับมีชีวิตขึ้นมาอีก” ในวิวรณ์ 8:1? ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวกรีกชาวอีโอเลียนได้ก่อตั้งสมีร์นาเก่าขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกยึดครองโดยชาวโยนกในสมัยโบราณ  ตามคำบอกเล่าของกวีชาวกรีกที่ใช้งานใน 600 ปีก่อนคริสตกาล ธีโอกนิส แห่งเมการา สเมียร์นาตกอยู่กับพวกลิเดียนเนื่องจากความภาคภูมิใจของพวกเขา […]

Title: Church of Ephesus by Liu Yang. Tour Guide: Jonathan Wee 09-01-2022

by

To the angel of the church of Ephesus write, ‘These things says He who holds the seven stars in His right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands: 2 “I know your works, your labor, your [b]patience, and that you cannot [c]bear those who are evil. And you have tested those […]

หัวข้อ: คริสตจักรเมืองเอเฟซัส คําเทศนาโดย หลิวหยาง มัคคุเทศก์: โจนาธาน วี 09-01-2022

by

เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรเมืองเอเฟซัส   “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่า พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสว่า 2เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า ความเหนื่อยยากตรากตรำของเจ้า และความอดทนของเจ้า เรารู้ว่าเจ้าไม่อาจทนต่อคนชั่ว เจ้าได้ทดสอบบรรดาผู้อ้างตัวเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็น เจ้าจับได้ว่าเขาโกหก 3เรารู้ว่าเจ้าได้อดทนบากบั่นและได้ทนความยากเข็ญเพื่อนามของเรา และเจ้าไม่ได้ระย่อท้อแท้ 4แต่เรามีข้อติติงเจ้าคือ เจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า 5จงระลึกว่าเจ้าได้ร่วงหล่นลงมามากเพียงใด! จงกลับใจใหม่และทำสิ่งที่เจ้าเคยทำตั้งแต่แรก ถ้าเจ้าไม่กลับใจใหม่เราจะมาหาเจ้าและยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่ 6แต่เจ้ายังมีข้อดีอยู่บ้างตรงที่เจ้าชิงชังข้อปฏิบัติของพวกนิโคเลาส์นิยมซึ่งเราก็ชิงชังด้วย 7ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์รับประทานผลจากต้นไม้แห่งชีวิตในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า  – วิวรณ์ 2:1-7    เมื่อมองดูข้อนี้ ดาวทั้งเจ็ดดวงคือทูตสวรรค์ (หมายถึงศิษยาภิบาล) ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปทั้งเจ็ดดวงที่คุณเห็นคือคริสตจักรทั้งเจ็ดแห่ง พระเยซูทรงเป็น หัวหน้าคริสตจักรและศิษยาภิบาลคือทูตของพระองค์     พิจารณาคนอย่างเปาโล ทิโมธี และยอห์น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอัครสาวก ผู้นำ และศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี้ที่เมืองเอเฟซัส เป็นการเตือนผู้เชื่อทุกคนว่าพระเจ้าทรงดูแล ที่จะรู้ว่า ที่พระเยซูทรงถือดาวเจ็ดดวงหรือทูตสวรรค์ไว้ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์และเดินอยู่ท่ามกลางแสงทอง คันประทีปหนุนใจเมื่อพระเยซูทรงอยู่ท่ามกลางทุกคริสตจักร  ข้อพระคัมภีร์ในวิวรณ์เปรียบได้เหมือนกับบทสรุปว่าคริสตจักรปฏิบัติอย่างไร มีสิ่งดีๆและสิ่งเลวร้าย สิ่งดีๆเช่นพวกเขามีความอดทนเป็นศูนย์ต่อสิ่งที่ชั่วร้าย สิ่งที่แย่คือพวกเขาลืมรักแรกของพวกเขา อะไรทําให้คริสตจักรลืมเกี่ยวกับความรักครั้งแรกของพวกเขา    ลองมาดูภูมิหลังของเมืองเอเฟซัส ตั้งอยู่บนซากปรักหักพังของเมืองที่เคยรุ่งเรือง อยู่ใกล้ทะเลและเป็นสถานที่ที่ดี ให้พูดถึงเมืองเอเฟซัสที่เป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลกในโลกยุคโบราณ เมืองเอเฟซัสได้รับตำแหน่งมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในจังหวัดโรมันแห่งเอเชีย […]

หัวข้อ: 7 คริสตจักร เกาะปัทมอส โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ 5.1.2022

by , ,

ท่องเที่ยว อัครสาวกยอห์นได้รับการเผยจากพระเยซูในเกาะปัทมอส เกาะปัทมอสเป็นเกาะภูเขาไฟซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตรและประกอบด้วยเกาะเล็กๆ เกาะนี้เชื่อมต่อกันด้วยดินแดนสองแถบที่เรียกว่าคอคอด มันมีรูปร่างเหมือนม้าน้ํา เพลิดเพลินกับ 4 ฤดูกาล ไม่ไกลจากเกาะ ปัทมอส เป็นประเทศตุรกี อัครสาวกยอห์นถูกเนรเทศเข้าไปที่เกาะปัทมอส ใครคืออัครสาวกยอห์น ใน มาระโก 10:35, ลูกา 5:10 >เขาเป็นชาวประมงอายุน้อยที่สุดและเป็นพี่ชายของยากอบ จดหมาย 1,2,3 ยอห์น วิวรณ์ และข่าวประเสริฐของยอห์นเขียนโดยยอห์น การนมัสการจักรพรรดิเป็นเรื่องปกติธรรมดาและจักรพรรดิโดมิเตียประกาศตัวว่าตนเองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า เขาข่มเหงคริสเตียนจำนวนมาก ในช่วงปีที่ 14 ของจักรพรรดิโดมิเชียนจอห์นถูกเนรเทศ หมู่บ้านสกาลาเป็นท่าเรือหลักของเกาะ หมู่บ้านโชราอยู่ใกล้ท่าเรือและเป็นสถานที่ที่สวยงาม อารามหลักของเซนต์จอห์นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเกาะ ดูเหมือนเป็นป้อมปราการและมีห้องสมุดที่มีต้นฉบับมากมายเช่นข่าวประเสริฐของมาระโก หลายคนเชื่อว่าอัครสาวกยอห์นได้รับนิมิตจากถ้ำApocalypse วิวรณ์ 1:1-3 วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่จะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ 2ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคำพยานของพระเยซูคริสต์ และเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้เห็นนั้น 3ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้ และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้ เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว ที่ถ้ำมีภาพแสดงของยอห์นกำลังเขียนหนังสือวิวรณ์และส่งต่อให้โพรคอรัสซึ่งเชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 อัคนายกที่กล่าวถึง ภายในถ้ำมีโคมไฟทั้งหมด 7 ดวง […]

Title: Christmas Reminders by Rev. Dr. Patrick Lau – 12th December 2021

by

Christmas is celebrated around the world with a happy mood. What is Christmas all about? Christmas is about Joy in Jesus. What does Christmas remind us of God is faithful as He fulfilled His Promise through Jesus Christ. Luke 2:9-11 And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the […]

หัวข้อ: เตือนความจําคริสต์มาส วิทยากร: คุณ เรฟ แพทริค เลา – 12th December 2021

by

คริสต์มาสมีการฉลองทั่วโลกด้วยอารมณ์ที่มีแต่ความสุข คริสต์มาสเกี่ยวกับอะไร คริสต์มาสเป็นเรื่องของความปีติในพระเยซู คริสต์มาสเตือนเราถึงอะไร พระเจ้าสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ทรงทำตามคำสัญญาของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ลูกา 2:9-11 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบพวกเขาทำให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนัก 10แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรานำข่าวดีมา เป็นความเปรมปรีดิ์ใหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวง 11ในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่าน พระองค์คือพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อิสยาห์ 7:14 ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่าน คือหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และจะเรียกบุตรนั้นว่าอิมมานูเอล อิสยาห์ 9:6-7 ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา และเขาจะได้รับการขนานนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” 7การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้น จะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุด พระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์ และอาณาจักรของดาวิด ทรงสถาปนาและผดุงอาณาจักรนั้นไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม ตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดร์ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้น ที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จ อิสยาห์ 55:11 ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น มันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามที่เราปรารถนา และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ บางทีพวกเราบางคนอาจกำลังรอให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาหรือคำพยากรณ์ที่พูดถึงคุณ พระเจ้าสัตย์ซื่อเสมอและพระวจนะของพระองค์จะเกิดขึ้นเสมอ พระเจ้าทรงมีไหวพริบ สดุดี 50:9-12 เราไม่ได้ต้องการวัวหนุ่มจากโรงวัวของเจ้า หรือแพะจากคอกของเจ้า 10เพราะสัตว์ทุกชนิดในป่าเป็นของเรา รวมทั้งสัตว์เลี้ยงบนเนินเขานับพัน […]

หัวข้อ: การต่อสู้เพื่อคุณค่าและความยิ่งใหญ่ในตนเอง (ลูกา 9:46-56) วิทยากร: คุณ เดวิด ชาน

by

คุณค่าของมนุษย์มักจะวัดจากสิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับคุณ คุณค่าในตนเองของคุณมักจะเชื่อมโยงกับพลังภายในความสัมพันธ์ ยิ่งคุณอยู่ในโครงสร้างอำนาจมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีค่าในสายตาของผู้คนมากขึ้นเท่านั้น มีอำนาจมากกว่าก็อยู่บนสุด และอำนาจน้อยที่สุด – ก็อยู่ต่ำสุด 46เกิดการโต้เถียงกันในหมู่สาวกว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุด 47พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขา จึงทรงนำเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนอยู่ข้างพระองค์ 48แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยนี้ในนามของเรา ก็ต้อนรับเรา และผู้ที่ต้อนรับเรา ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา เพราะผู้เล็กน้อยที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งปวง ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ความกระหายในคุณค่าตนเอง และความยิ่งใหญ่ ใน ลูกา 9:46 การโต้เถียงกันในหมู่สาวก ใน ลูกา 9:46 พวกเขาโต้เถียงกันเรื่องความยิ่งใหญ่ การโต้แย้ง = ความคิดที่เริ่มต้นด้วยความคิด นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความคิดของคุณ ใครๆก็อยากเก่ง คุณค่านั้นรู้สึกลึกลงไปในจิตวิญญาณของเรา สดุดี 8:5 เตือนเราว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย และสวมมงกุฎเราด้วยความสง่าราศีและเกียรติ สดุดี 57:8 “ปลุกจิตวิญญาณของเรา (คําว่าพระสิริ – ภาษาฮีบรู) คุณและผมอยู่ในการแสวงหาพระสิริ ความสง่าราศี และเราจะไม่มีวันรู้สึกดีพอ เพราะเราต่อสู้กับ คุณค่าในตนเอง เราจึงต้องควบคุมตนเองได้เนื่องจากความไม่มั่นคงภายใน แต่เราควบคุมชีวิตเราไม่ได้ ปิรามิดแห่งอํานาจ: ยิ่งคุณไปสูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องดิ้นรนต่อสู้กับอำนาจมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างของการต่อสู้กับอำนาจ: […]