Sermons by Liu Yang

6 Items

Title: Church of Ephesus by Liu Yang. Tour Guide: Jonathan Wee 09-01-2022

by

To the angel of the church of Ephesus write, ‘These things says He who holds the seven stars in His right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands: 2 “I know your works, your labor, your [b]patience, and that you cannot [c]bear those who are evil. And you have tested those […]

หัวข้อ: คริสตจักรเมืองเอเฟซัส คําเทศนาโดย หลิวหยาง มัคคุเทศก์: โจนาธาน วี 09-01-2022

by

เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรเมืองเอเฟซัส   “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่า พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสว่า 2เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า ความเหนื่อยยากตรากตรำของเจ้า และความอดทนของเจ้า เรารู้ว่าเจ้าไม่อาจทนต่อคนชั่ว เจ้าได้ทดสอบบรรดาผู้อ้างตัวเป็นอัครทูตแต่ไม่ได้เป็น เจ้าจับได้ว่าเขาโกหก 3เรารู้ว่าเจ้าได้อดทนบากบั่นและได้ทนความยากเข็ญเพื่อนามของเรา และเจ้าไม่ได้ระย่อท้อแท้ 4แต่เรามีข้อติติงเจ้าคือ เจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า 5จงระลึกว่าเจ้าได้ร่วงหล่นลงมามากเพียงใด! จงกลับใจใหม่และทำสิ่งที่เจ้าเคยทำตั้งแต่แรก ถ้าเจ้าไม่กลับใจใหม่เราจะมาหาเจ้าและยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่ 6แต่เจ้ายังมีข้อดีอยู่บ้างตรงที่เจ้าชิงชังข้อปฏิบัติของพวกนิโคเลาส์นิยมซึ่งเราก็ชิงชังด้วย 7ใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์รับประทานผลจากต้นไม้แห่งชีวิตในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า  – วิวรณ์ 2:1-7    เมื่อมองดูข้อนี้ ดาวทั้งเจ็ดดวงคือทูตสวรรค์ (หมายถึงศิษยาภิบาล) ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปทั้งเจ็ดดวงที่คุณเห็นคือคริสตจักรทั้งเจ็ดแห่ง พระเยซูทรงเป็น หัวหน้าคริสตจักรและศิษยาภิบาลคือทูตของพระองค์     พิจารณาคนอย่างเปาโล ทิโมธี และยอห์น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอัครสาวก ผู้นำ และศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี้ที่เมืองเอเฟซัส เป็นการเตือนผู้เชื่อทุกคนว่าพระเจ้าทรงดูแล ที่จะรู้ว่า ที่พระเยซูทรงถือดาวเจ็ดดวงหรือทูตสวรรค์ไว้ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์และเดินอยู่ท่ามกลางแสงทอง คันประทีปหนุนใจเมื่อพระเยซูทรงอยู่ท่ามกลางทุกคริสตจักร  ข้อพระคัมภีร์ในวิวรณ์เปรียบได้เหมือนกับบทสรุปว่าคริสตจักรปฏิบัติอย่างไร มีสิ่งดีๆและสิ่งเลวร้าย สิ่งดีๆเช่นพวกเขามีความอดทนเป็นศูนย์ต่อสิ่งที่ชั่วร้าย สิ่งที่แย่คือพวกเขาลืมรักแรกของพวกเขา อะไรทําให้คริสตจักรลืมเกี่ยวกับความรักครั้งแรกของพวกเขา    ลองมาดูภูมิหลังของเมืองเอเฟซัส ตั้งอยู่บนซากปรักหักพังของเมืองที่เคยรุ่งเรือง อยู่ใกล้ทะเลและเป็นสถานที่ที่ดี ให้พูดถึงเมืองเอเฟซัสที่เป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลกในโลกยุคโบราณ เมืองเอเฟซัสได้รับตำแหน่งมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในจังหวัดโรมันแห่งเอเชีย […]

หัวข้อ: 7 คริสตจักร เกาะปัทมอส โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์ 5.1.2022

by , ,

ท่องเที่ยว อัครสาวกยอห์นได้รับการเผยจากพระเยซูในเกาะปัทมอส เกาะปัทมอสเป็นเกาะภูเขาไฟซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 34 ตารางกิโลเมตรและประกอบด้วยเกาะเล็กๆ เกาะนี้เชื่อมต่อกันด้วยดินแดนสองแถบที่เรียกว่าคอคอด มันมีรูปร่างเหมือนม้าน้ํา เพลิดเพลินกับ 4 ฤดูกาล ไม่ไกลจากเกาะ ปัทมอส เป็นประเทศตุรกี อัครสาวกยอห์นถูกเนรเทศเข้าไปที่เกาะปัทมอส ใครคืออัครสาวกยอห์น ใน มาระโก 10:35, ลูกา 5:10 >เขาเป็นชาวประมงอายุน้อยที่สุดและเป็นพี่ชายของยากอบ จดหมาย 1,2,3 ยอห์น วิวรณ์ และข่าวประเสริฐของยอห์นเขียนโดยยอห์น การนมัสการจักรพรรดิเป็นเรื่องปกติธรรมดาและจักรพรรดิโดมิเตียประกาศตัวว่าตนเองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า เขาข่มเหงคริสเตียนจำนวนมาก ในช่วงปีที่ 14 ของจักรพรรดิโดมิเชียนจอห์นถูกเนรเทศ หมู่บ้านสกาลาเป็นท่าเรือหลักของเกาะ หมู่บ้านโชราอยู่ใกล้ท่าเรือและเป็นสถานที่ที่สวยงาม อารามหลักของเซนต์จอห์นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเกาะ ดูเหมือนเป็นป้อมปราการและมีห้องสมุดที่มีต้นฉบับมากมายเช่นข่าวประเสริฐของมาระโก หลายคนเชื่อว่าอัครสาวกยอห์นได้รับนิมิตจากถ้ำApocalypse วิวรณ์ 1:1-3 วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่จะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ 2ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคำพยานของพระเยซูคริสต์ และเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้เห็นนั้น 3ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้ และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้ เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว ที่ถ้ำมีภาพแสดงของยอห์นกำลังเขียนหนังสือวิวรณ์และส่งต่อให้โพรคอรัสซึ่งเชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 อัคนายกที่กล่าวถึง ภายในถ้ำมีโคมไฟทั้งหมด 7 ดวง […]

Title: The New Passion by Liu Yang – 14.11.2021

by

This is the second sermon of the series: He will make all things new. Last week pastor Klein talked about new life, which includes accepting the calling to do God’s work, paying the costs of following Jesus, and letting go of the customs of our old ways. This week I titled my sermon new passion. […]

หัวข้อ: ความหลงใหลใหม่ ดย: หลิว หยาง – 14.11.2021

by

นี่คือพระธรรมเทศนาที่สองของชุด: พระองค์จะทรงสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศิษยาภิบาลไคลน์พูดถึงเรื่องชีวิตใหม่ ซึ่งรวมถึงการยอมรับการทรงเรียกให้ทํางานของพระเจ้า ต้นทุนในการติดตามพระเยซู และละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบเก่าของเรา สัปดาห์นี้ผมตั้งชื่อพระธรรมเทศนาเรื่องความหลงใหลใหม่  เมื่อผมกำลังเตรียมคําเทศนาภาพของกองไฟก็เข้ามาในใจของผม  มีหลายครั้งที่เราเต็มไปด้วยความหลงใหลเหมือนไฟ บางครั้งไฟของเราตายเพราะความกังวลของชีวิต บางครั้งก็ลดน้อยลงเพราะคนที่มาด้วยกันก็เทน้ำราดลงไป  เช่นเดียวกับกองไฟ พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนความปรารถนาที่จะรับใช้ด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อพระองค์เช่นเดียวกับกองไฟ     [พระคัมภีร์ที่สําคัญ] 2 ทิโมธี 1:6-7  พราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้น จงทำให้รุ่งเรืองขึ้น 7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา   คำภาษากรีกสำหรับ “ปลุกระดม” มักใช้ในบริบทของไฟ ดังนั้นพระคัมภีร์ฉบับอื่นจึงแปลข้อนี้ว่า “ให้ไฟลุกโชน (HCSB)” “จุดไฟให้ของประทานฝ่ายวิญญาณ (CSB)” และคำแปลที่ผมชอบคือ  “พัดเข้าสู่เปลวไฟ ของประทานจากพระเจ้า (ESV, NLT)” นี่คือข้อความที่ผมมีสำหรับเราในวันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคริสตจักรในปีหน้า ซึ่งก็คือการก้าวออกไป ดูแลชีวิตของเรา ปลุกเร้าความรักครั้งใหม่ให้กับพระเจ้า และจุดไฟให้ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา นี่อาจหมายถึงสิ่งต่างๆ สำหรับพวกเราที่แตกต่างกันในวันนี้ บางทีพวกเราบางคนที่นี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากพอในการเดินฝ่ายวิญญาณของเรา หรือบางทีพวกเราบางคนที่นี่อาจไม่รู้สึกถึงความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าแบบเดียวกันอีกต่อไป เมื่อเทียบกับเมื่อเรามาหาพระคริสต์ครั้งแรก     แผนขั้นตอนดำเนินการสำหรับวันนี้คือ: ปลุกความหลงใหลครั้งใหม่ให้เกิดขึ้นใน การอธิษฐาน   […]