Topical

110 of 63 items

หัวข้อ: หน้ากากที่เราใส่ ดย คุณเดวิด ชาน 12.9.21

by

ความหน้าซื่อใจคดเริ่มต้นอย่างไร? กลับไปที่ หนังสือปฐมกาล: เราสวมมงกุฎด้วยอะไร? ปฐมกาล 2:25 ชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่ และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลย …. (ฮีบรู 2:7) พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย พระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขา. ทว่าพระองค์สวมมงกุฏให้กับเราด้วยสง่าราศี (คุณค่า) (น้ำหนัก ความสว่าง เปล่งประกาย) และเกียรติยศ มนุษย์ยุคแรกถูกปกคลุมด้วยสง่าราศี (คุณค่า) พวกเขาเปลือยเปล่า (โปร่งใส)อยู่กับพระเจ้า ต่อกันและกันและแม้กระทั่งตัวเอง ชื่อคริสตจักรของคุณ “เชคินาห์” เตือนใจผม = ที่อยู่อาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอันศักดิ์สิทธิ์ การทรงสถิตของพระเจ้า (สง่าราศีของพระองค์, คุณค่า) พลับพลารักษาการประทับทรงสถิตของพระเจ้า ขณะที่พวกเขาเดินทาง (อพยพ 40:38) พระเยซูทรงประทับอยู่กับเรา (ยอห์น1:4) เราคือพลับพลาใหม่ (1 โครินธ์ 3:16) ย้อนกลับไปการประทับของพระเจ้าอยู่กับชาวอิสราเอลในรูปแบบของพลับพลา พระเยซูทรงอยู่กับเรา (พระเยซูทรงเป็นพระวจนะและอยู่กับเรา) ตอนนี้เราเป็นพลับพลาใหม่ มองว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสูญเสียอะไรไป? ปฐมกาล 3:7-10 7แล้วเขาทั้งสองก็ตาสว่าง และตระหนักว่าตนเองเปลือยกายอยู่ จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย 8เย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระองค์ […]

Title: Extraordinary Peace by Rev Calvin Lee

by

Philippians 4:6-9 NIV  Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; 7 and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things […]

โดย สาธุคุณ คาลวิน ลี หัวข้อ: สันติสุขที่ไม่ธรรมดา

by

ฟิลิปปี 4:6-9  6อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ 7แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์  8สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง 9ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ยินจากข้าพเจ้า หรือได้เห็นจากข้าพเจ้า จงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน  หัวใจจํานวนมากไม่ได้สงบสุขอย่างที่หลายคนกําลังเผชิญปัญหา พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราสัมผัสกับสันติสุขของพระองค์  มีบางสิ่งที่สามารถปล้นเราจากสันติสุขนี้:   ความโกรธ    ทุกนาทีที่คุณยังคงโกรธคุณยอมแพ้หกสิบวินาทีแห่งความอุ่นใจ:  ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน  วิธีจัดการกับความโกรธในชีวิตของคุณ   หากคุณโกรธอะไรบางอย่างหรือใครบางคน วิธีการ: นับและพูดคุย ถ้าคนนั้นอายุน้อยกว่าคุณ คุณนับถึง 10 แล้วพูด ถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนคุณนับถึง 30 แล้วคุยกัน ถ้าคนนั้นเป็นรุ่นพี่ คุณนับถึง 50 แล้วคุยกัน ถ้าคนๆ นั้นเป็นภรรยาของคุณ คุณนับต่อไปก็อย่าพูด    ความขมขื่นและการไม่ให้อภัย   ฉันสามารถสบายใจได้ก็ต่อเมื่อฉันให้อภัยแทนที่จะตัดสิน – เจอรัลด์ จามอลสกี    ความกังวลและความวิตกกังวล  มัทธิว 6:27 ใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้?  […]

หัวข้อ: พระเยซูทรงต้อนรับคนบาป และรับประทานอาหารร่วมกับพวกเขา (โดย ศิษยาภิบาล แดเนียล) Title: Jesus welcomes the sinners and dines with them (by Pastor Daniel)

Phrase 2 HA(Heightened alert) allows us to dine in groups of 2. It forces us to think: “Who is this one special person you would eat with?” If Jesus was in Singapore, will you dine with Him? Jesus dines with sinners and He will eats with us.   Luke 15   3 parables to tell […]

หัวข้อ: ละทิ้งสิ่งที่ไร้เดียงสา (ตอนที่ 2) Title: Put away the childish things (Part 2) โดย คุณ หลิวหยาง by Liu Yang-13th Jun 2021

by

We would like to make the right investments in our life. What is important? I am sure that none of us wants to pursue that are not important in life. Last week, we talked about putting away childish words, thoughts and actions. Today we are going look into what is important to pursue in life. […]

หัวข้อ: หัวข้อ: ผลของพระวิญญาณ (โดย ศิษยาภิบาล ไคลน์) Title: The Fruits of the Spirit by Pastor Klein – 23rd May 2021

by

What are your favourite fruits? Most of us like sweet fruits and dislike bitter fruits. All of us bear fruits. Do you bear sweet or bitter fruits? Do you come across people who are sour? Or bitter? Hebrews 12:14-15 Pursue peace with all people, and holiness without which no one will see the Lord: looking […]

โดย คุณ โรเบิร์ต (หัวข้อ: ผลของพระวิญญาณ) Title: The Fruit of the Spirit by Brother Robert – 16th May 2021

Key Verse: Galatians 5:22-23 “22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness and self-control. Against such things there is no law.” Looking at the key verse above: With the above fruits of Spirit, examining your thoughts, emotions and actions- does it reflect the fruits of the […]

หัวข้อ: จากการหายใจสู่ลมหายใจ (โดย คุณ ซูกวน) Title: From breathe to Breath (by Soo Guan) 4th April 2021

Today we are at the final wisdom literature, Book of Ecclesiastes. From the book, it sounds like a middle-aged man who is unhappy with life. His view to life is found in Ecclesiastes 1:2 … “ Vanity of vanities,” says the Preacher, “Vanity of vanities! All is vanity.” We learned from Clement a few weeks […]