ฟิลิปปี 4:6-9 

6อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ 7แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ 

8สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง 9ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ยินจากข้าพเจ้า หรือได้เห็นจากข้าพเจ้า จงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน 

หัวใจจํานวนมากไม่ได้สงบสุขอย่างที่หลายคนกําลังเผชิญปัญหา พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราสัมผัสกับสันติสุขของพระองค์  มีบางสิ่งที่สามารถปล้นเราจากสันติสุขนี้: 

  1.  ความโกรธ   

ทุกนาทีที่คุณยังคงโกรธคุณยอมแพ้หกสิบวินาทีแห่งความอุ่นใจ:  ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน 

วิธีจัดการกับความโกรธในชีวิตของคุณ   หากคุณโกรธอะไรบางอย่างหรือใครบางคน วิธีการ: นับและพูดคุย ถ้าคนนั้นอายุน้อยกว่าคุณ คุณนับถึง 10 แล้วพูด ถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนคุณนับถึง 30 แล้วคุยกัน ถ้าคนนั้นเป็นรุ่นพี่ คุณนับถึง 50 แล้วคุยกัน ถ้าคนๆ นั้นเป็นภรรยาของคุณ คุณนับต่อไปก็อย่าพูด  

  1.  ความขมขื่นและการไม่ให้อภัย  

ฉันสามารถสบายใจได้ก็ต่อเมื่อฉันให้อภัยแทนที่จะตัดสิน – เจอรัลด์ จามอลสกี  

  1.  ความกังวลและความวิตกกังวล 

มัทธิว 6:27 ใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้? 

  

ความกังวลไม่ได้ทำให้วันพรุ่งนี้หมดไปจากความกลัว มันหมดกำลังในวันนี้ หลายคนกังวลว่าจะติดเชื้อ พ่อแม่เป็นห่วงลูก บัณฑิตกังวลว่าจะหางานได้หรือไม่ ธุรกิจมีความกังวลเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

พจนานุกรม สันติสุข = ไม่มีความขัดแย้งทางจิตใจ ไม่มีปัญหา มันหมายความว่า เมื่อคุณไม่มีทุกข์ คุณก็ไม่มีสันติสุข 

เรามอบสันติสุขแก่พวกท่าน สันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลย- ยอห์น14:27 

สันติภาพจากโลกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มันไม่ได้สุดท้าย สันติสุขจากพระเจ้าเป็นสันติสุขถาวรและคงอยู่ แหล่งที่มาของสันติสุขมาจากพระเยซูเอง ข้าพเจ้าเรียกสันติสุขนี้ว่า “สันติภาพที่ไม่ธรรมดา” เพราะเรามีเจ้าชายแห่งสันติสุข 

ฟิลิปปี 4:6-9 NIV 

อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ 7แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลอเลิศหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญคือ สิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่ายกย่อง 9ทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ยินจากข้าพเจ้า หรือได้เห็นจากข้าพเจ้า จงนำไปปฏิบัติและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน

 อาจารย์เปาโลพูดอะไรในข้อนี้ ให้ผมแบ่งปันกับคุณ 5 คําสําคัญจากข้อนี้: 

  1.  ภาวนา  

ท่านอยู่ในท่ามกลางการอธิษฐานและการอดอาหาร เราอธิษฐานอ้อนวอนและยื่นคําร้องของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า ปลดปล่อยความกังวลของท่านต่อพระเจ้า  (1 เปโตร 5:7 ) จงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน 

ส่วนที่เหลือ: มัทธิว 11:28 “มาหาฉัน, ทุกคนที่เหนื่อยล้าและเป็นภาระและข้าจะให้ท่านพักผ่อน” เจ้าเป็นกังวลหรือนักรบ? ยิ่งกังวลยิ่งกังวลและยิ่งคุณอธิษฐานคุณก็กลายเป็นนักรบ การสู้รบเป็นของพระเจ้า.  เมื่อคุณเก็บความกังวลและภาระของคุณไว้ในใจ คุณจะรู้สึกแย่

  1.  สรรเสริญ 

จงเข้าหาพระเจ้าด้วยใจที่ขอบพระคุณและสรรเสริญ ไม่ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าอย่างไร จงขอบคุณเสมอ  1 เธสะโลนนีย 5:18 “จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์” 

มีคนที่ถูกปล้น และถึงกระนั้นเขาก็รู้สึกขอบคุณ เขาขอบคุณที่ชีวิตของเขาไม่ถูกพรากไป คนที่ไม่รู้จักขอบคุณคือคนที่ไม่มีความสุข ไม่ใช่แค่เพียงขอบคุณ แต่ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยคำสรรเสริญ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราต้องยกให้เป็นฮาเลลูยา กษัตริย์เยโฮชาฟัทตรัสในพระคัมภีร์ว่า “เราไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร แต่ตาของเราจับจ้องอยู่ที่พระองค์”

  1.  ไตร่ตรอง  

ความคิดแบบไหนที่ครอบงำจิตใจของคุณ? เราต้องเติมความคิดของเราด้วยความคิดที่ถูกต้อง ปัญหาของคุณเป็นศูนย์กลางหรือคำสัญญาเป็นศูนย์กลาง? เรามุ่งความสนใจไปที่ปัญหา หรือเรามุ่งความสนใจไปที่พระสัญญาของพระเจ้า? ถ้าเราโฟกัสที่ปัญหา ปัญหาก็จะดูใหญ่ขึ้น 

2 โครินธ์ 10:5เราทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคริสต์  อะไรคือสิ่งที่หมกมุ่นอยู่ในความคิดของคุณ? การรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจเป็นที่สิ่งสําคัญ 

  1. การปฏิบัติ  

คำว่า “การปฏิบัติ” หมายถึงการนำพระวจนะของพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติ เราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์  การไม่เชื่อฟัง: เราสามารถหยุดการหลั่งไหลของสันติสุขของพระเจ้าในชีวิตของเราผ่านการไม่เชื่อฟังได้ 

อิสยาห์ 48:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขสำหรับคนชั่ว”  อิสยาห์ 48:18 ถ้าเพียงแต่เจ้าใส่ใจในคำบัญชาของเรา ป่านนี้เจ้าก็มีสันติสุขหลั่งไหลดั่งแม่น้ำ มีความชอบธรรมเหมือนคลื่นในทะเล  

  1. การติดตาม 

….. และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตกับท่าน (v9). ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขพบได้ในพระเยซู   อิสยาห์ 9:6 ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา และเขาจะได้รับการขนานนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์  พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”  

2 เธสะโลนิกา 3:16  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขเองประทานสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายทุกด้านทุกเวลา ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกท่านทั้งปวง 

ติดตามพระเจ้า ในขณะที่กวางกระเสือกกระสนหาน้ำ จิตวิญญาณของฉันก็โหยหาคุณ…เราควรตามตามและแสวงหาพระเจ้านาน เราควรไล่ตามพระเจ้า รักพระองค์ รู้จักพระองค์มากขึ้น จากนั้นเมื่อคุณประสบกับความก้าวหน้าในใจและชีวิตของคุณ คําในฟิลิปปีที่ใช้คือ “ยาม” เป็นศัพท์ทางการทหาร หมายถึง รักษาใจและจิตใจของเราให้พ้นจากคำพูด/อารมณ์ด้านลบ