1และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว 2ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์ คือเยรูซาเล็มใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ นครนี้ได้รับการตระเตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวแต่งกายงดงามรอรับผู้เป็นสามี 3และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า “บัดนี้ที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตกับพวกเขา เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระองค์ และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของพวกเขา 4พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย หรือการคร่ำครวญ หรือการร่ำไห้ หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

5พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นตรัสว่า “เรากำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่!” และตรัสอีกว่า “จงเขียนสิ่งนี้ลงไปเพราะข้อความเหล่านี้เที่ยงแท้และเชื่อถือได้” -วิวรณ์ 21:1-5 

เราชอบของใหม่, โทรศัพท์ใหม่, บ้านใหม่ แล้วตัวตนใหม่ล่ะ? มีพื้นที่ในชีวิตของคุณตอนนี้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่  

มีสันติสุขมากขึ้นหรือไม่  มีความสุขมากขึ้นหรือไม่ มีความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ดีขึ้นรือไม่ อะไรที่หยุดเราไว้ เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบความสะดวกสบายของการเปลี่ยนแปลง ความไม่สะดวกในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เหมือนคนกับเหงา แต่ยังบอกตัวเองว่าเราไม่ต้องการเพื่อนอยู่ดี เมื่อสิ่งต่าง ๆ คุ้นเคยมันยากที่จะเปลี่ยนแปลง เราทุกคน ต้องการ ชีวิตใหม่ แต่ถ้าไม่มีความไม่สะดวกหรือความรู้สึกไม่สบายที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะต่อต้านมัน เราทุกคนต้องการที่จะควบคุม ทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเรา หรือเราเปลี่ยนแปลงตนเองโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราต้องยืนหยัดในกระบวนการเปลี่ยนแปลง และข่าวดีก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมด 

  1.  ชีวิตใหม่  

ลูกา 5:1-39  

สิ่งที่เราทําเมื่อเราแก่ตัวลงคืออะไร? บุคคลนั้นจะแก่ชราทั้งๆ ที่อายุมากเมื่อเขา/เธอถูกกำหนดในทางของตน บุคคลดังกล่าวแก่แล้วโดยเปรียบเปรย เมื่อบุคคลถูกกำหนดในทางของเธอ, เขา/เธอก็แก่แล้ว ไม่ต้องกังวล พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าสร้างสิ่งใหม่ได้ คุณรู้หรือไม่ว่าชาวยิวเพิ่งเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของชาวยิว “โรช ฮาชานาห์” ในวันที่ 6 กันยายนถึง 8 กันยายน  7 เทศกาลงานเลี้ยงของพระเจ้า ตามปฏิทินเกรกอเรียนและเปรียบเทียบกับปฏิทินของชาวยิว เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ตามคำพยากรณ์ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิประกาศการเสด็จมาของพระเยซูซึ่งได้สำเร็จแล้ว ต่อไปเรามีงานเลี้ยงฤดูร้อน (มิถุนายนถึงกันยายน) ซึ่งประกาศอายุคริสตจักรอย่างพยากรณ์ ตอนนี้มีฤดูใบไม้ร่วงซึ่งกำลังพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่ 2 อย่างพยากรณ์ 

ปีใหม่ของชาวยิว: โรช ฮาชานาห์ (ปี 5782/2021) 

1 เธสะโลนิกา 4:14-18, มัทธิว 24:31, 1 โครินธ์ 15:50-52, วิวรณ์ 20:4-6 

เทศกาลเป่าแตร หรือ ยมเทรุอาห์ 

รอชฮาชนานาห์หมายถึง “ประมุขแห่งปี” เป็นการระลึกถึงการทรงสร้างโลกของพระเจ้า หมายถึง “วันแห่งโชฟาร์บลาสต์” ซึ่งเป็น “วันแห่งการพิพากษา” ซึ่งผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนจะต้องเผชิญ  นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องกลับใจและงานเทศกาลเป่าแตรเตือนให้เราต่ออายุความมุ่งมั่นและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า งานเทศกาลเกี่ยวอะไรกับหัวข้อ “ชีวิตใหม่” มันเกี่ยวข้องกันเพราะเราต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงพยากรณ์  ในปีShmita (2021) (ปีสะบาโต-เลวีนิติ 25:3-5) มีความหมายบางประการ เป็นปีแห่งการปล่อยวางและเป็นปีแห่งหนี้ศรัทธาที่ถูกยกเลิก ทาสที่จะถูกปลดปล่อย 

คุณรู้หรือไม่ว่าหลายๆ ครั้งในปี Shmita มีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกมากมาย เช่น การล่มสลายของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งกินเวลา 3 รอบ shmita การโจมตีตึกแฝด เรากำลังเข้าสู่ปี Shmita และถึงเวลาแล้วที่เราจะปล่อยวางและปล่อยสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงและเติบโต  

“อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในโลกที่ซึ่งแมลงและสนิมอาจทำลายได้และที่ซึ่งโจรอาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้ 20แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในสวรรค์ที่ซึ่งแมลงและสนิมไม่อาจทำลายได้และที่ซึ่งโจรไม่อาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้ 21เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย -มัทธิว 6:19-21

 ปี 5782 เราจะมุ่งเน้นไปที่ 80-Pey และ 2 Bet เป็นหลัก 

ในภาษาฮิบรูตัวเลขมีความหมายภาพเช่นกัน หมายเลข 80 เป็นสัญลักษณ์ของปาก คํา คําพูด และใช้คําพูดของเราอย่างชาญฉลาด – เพื่อใช้คำพูดของเราในการจรรโลงใจ 2-Bet (หมายถึงเต็นท์, บ้าน) ในพระคัมภีร์, เต็นท์หมายถึงร่างกายของเรา, บ้านของเรา, ครอบครัวของเรา. รวม 80+2 เข้าด้วยกันเราสามารถถามตัวเอง ว่าเรากําลังพูดอะไรกับครอบครัวและคนที่รักของเรา 

อิสยาห์ 54:17 

ไม่มีอาวุธชิ้นใดที่ต่อสู้เจ้าแล้วเอาชนะเจ้าได้ เจ้าจะหักล้างทุกลิ้นที่ปรักปรำเจ้า นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นการพิสูจน์ยืนยันจากเราว่าเขาไม่ผิด” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

เราต้องพูดพระวจนะของพระเจ้าเพื่อสร้างผู้อื่นให้มีความกล้าหาญในการประกาศและ พูดพระวจนะของพระองค์ 

ลูกา 5:36-39 

พระองค์ตรัสคำอุปมานี้ให้เขาฟังว่า “ไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่า ถ้าทำเช่นนั้นเขาจะทำให้เสื้อใหม่ฉีกขาด ทั้งเศษผ้าใหม่ก็เข้ากับเสื้อเก่าไม่ได้ 37และไม่มีใครเทเหล้าองุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่า ถ้าทำเช่นนั้นเหล้าองุ่นใหม่จะทำให้ถุงนั้นปริขาด เหล้าองุ่นจะไหลออกมาและถุงหนังก็จะเสียหาย 38ไม่หรอก เหล้าองุ่นใหม่จะต้องใส่ในถุงหนังใหม่ 39และไม่มีใครดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากได้เหล้าหมักใหม่เพราะเขากล่าวว่า ‘ของเก่าดีกว่า’ ”

เว้นแต่เราจะเลือกที่จะเป็นผิวเหล้าองุ่นใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถเติมเต็มเราและไวน์เป็นตัวแทนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเยซูทรงกระทำคือพระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น พระเยซูทรงเป็นเหล้าองุ่นใหม่ เพื่อให้เรามีชีวิตใหม่ เราต้องเป็นเสื้อผ้าใหม่และผิวของเหล้าองุ่นใหม่

“ไม่มีใครดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากได้เหล้าหมักใหม่เพราะเขากล่าวว่า ‘ของเก่าดีกว่า” กล่าวได้ว่าผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนและต้องการยึดติดกับวิธีที่คุ้นเคยแบบเก่า 

เราจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไร ประการแรก 

1) การทรงเรียก 

2) ค่าใช้จ่าย 

3) ธรรมเนียมประเพณี 

การทรงเรียก: 

วันหนึ่งขณะพระเยซูทรงยืนอยู่ริมทะเลสาบเยนเนซาเรท

โดยมีประชาชนกำลังรุมล้อมพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 2พระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมน้ำ ส่วนชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่ 3พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนและทรงขอให้เขาถอยเรือไปจากฝั่งเล็กน้อย จากนั้นทรงนั่งลงและทรงสอนประชาชนจากบนเรือ

 4หลังจากพระองค์ทรงสอนจบ พระองค์ตรัสกับซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ำลึก แล้วจงหย่อน 

อวนลงจับปลา”

5ซีโมนทูลตอบว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ตรากตรำมาทั้งคืนแต่จับปลาไม่ได้เลย แต่เพราะพระองค์ทรงสั่งเช่นนั้น ข้าพระองค์ก็จะหย่อนอวนลง”

6เมื่อพวกเขาหย่อนอวนลงก็จับปลาได้มากมายจนอวนของพวกเขาเริ่มจะขาด 7ดังนั้นพวกเขาจึงส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมงานในเรืออีกลำมาสมทบ พวกเขาก็มาช่วยและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเริ่มจะจม

 8เมื่อซีโมนเปโตรเห็นเช่นนี้ก็กราบลงที่เข่าของพระเยซูและทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า เสด็จไปจากข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์เป็นคนบาป!” 9เพราะเขากับเพื่อนพ้องประหลาดใจที่จับปลาได้มากขนาดนั้น 10เพื่อนของซีโมนคือยากอบและยอห์นบุตรชายของเศเบดีก็ประหลาดใจเช่นกัน

แล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน” 11ดังนั้นพวกเขาจึงลากเรือขึ้นฝั่ง แล้วละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์ไป  -ลูกา 5:1-11 

ซีโมนไม่ได้โต้เถียงพระเยซูเกี่ยวกับวิธีการตกปลาแบบเก่าของเขา แต่เปิดใจรับสิ่งที่พระเยซูตรัสกับเขา  หลังจากนั้นเขาก็จับปลาจํานวนมากและพบพระเจ้า หลังจากนั้นพระเยซูตรัสว่าพวกเขาจะเป็นชาวประมงหาคน หากเราต้องการมีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงให้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์เพื่อให้เป็นชาวประมงผู้หาคน 

ค่าใช้จ่าย: ลูกา 5:27-32 

27 จากนั้นพระเยซูเสด็จออกไปและทรงเห็นคนเก็บภาษีชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษี พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา” 28เลวีก็ลุกขึ้นและละทิ้งทุกสิ่งแล้วติดตามพระองค์ไป

29แล้วเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่ถวายพระเยซูที่บ้านของเขา มีคนเก็บภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื่นๆ มาร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขา 30ฝ่ายพวกฟาริสีกับธรรมาจารย์ของพวกเขาบ่นติเตียนกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ทำไมท่านจึงกินและดื่มกับคนเก็บภาษีและ ‘คนบาป’?” 

31พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “คนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ 32เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่” 

เลวี (แมทธิว) เป็นคนเก็บภาษี และเมื่อเขาเลือกที่จะติดตามพระเยซู เขาก็ละทิ้งอาชีพการงานของเขาและไม่สามารถกลับมาได้อีก เมื่อเราต้องการติดตามพระเยซู เราต้องละทิ้งความเจ็บปวดในอดีตของเราเพื่อมีชีวิตใหม่ 

2 โครินธ์ 5:17 

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งเก่าได้ล่วงไป สิ่งใหม่ได้เข้ามา! 

ธรรมเนียมประเพณี: 

ลูกา 5:33-35 

33พวกเขาทูลพระองค์ว่า “ศิษย์ของยอห์นมักถืออดอาหารและอธิษฐานอยู่เสมอ ศิษย์ของพวกฟาริสีก็เช่นกัน แต่ศิษย์ของท่านทั้งกินทั้งดื่ม” 

34พระเยซูทรงตอบว่า “ท่านจะให้แขกของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะเจ้าบ่าวอยู่ด้วยได้หรือ? 35แต่สักวันหนึ่งเจ้าบ่าวจะถูกนำตัวไปจากเขาและในวันนั้นพวกเขาจะอดอาหาร” 

การถือศีลอดและการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อแสวงหาพระเจ้า พวกฟาริสีอดอาหารและอธิษฐานเพื่อแสวงหาสง่าราศีเพื่อตนเอง พระเจ้าสั่งให้เราอดอาหารและอธิษฐานเช่นกัน หากเราต้องการชีวิตใหม่ ให้ถือศีลอดและอธิษฐานเป็นกิจวัตรใหม่ในชีวิตของเรา แสวงหาพระเจ้า 

ลองตรวจสอบชีวิตของเรา: เราพูดคำที่ให้กำลังใจกันหรือไม่ จงตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าและเป็นชาวประมงผู้หาคน  เราแสวงหาพระเจ้าด้วยการอดอาหารและอธิษฐานหรือไม่ 

การประยุกต์: 

สำหรับทุกคำพูดเชิงลบที่พูดเกี่ยวกับตัวเองหรือใครบางคน เราจะจ่ายค่าปรับหนึ่งดอลลาร์ หากคุณลืมทำแบบฝึกหัดนี้ ในแต่ละวัน ให้ใส่เงิน $10.00 เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ดูว่าคุณมีเท่าไหร่ ใช้จำนวนเงินที่คุณสะสมเพื่อเป็นพรแก่ใครบางคน